‘Acquis uniale’?

Contentverzamelaar

‘Acquis uniale’?

Omdat woorden als ‘communautair’ door de opheffing van de Europese Gemeenschap niet meer bruikbaar zijn, zijn de vertalers in Brussel kennelijk op zoek gegaan naar een nieuw bijvoeglijk naamwoord. Steeds vaker duikt het woord ‘uniaal’ op in het Publicatieblad.

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de EG afgeschaft, met de EU als opvolger. Woorden als ‘communautair’ zijn daarom niet meer van deze tijd. Probleem is echter dat het woord Unie geen voor de hand liggend bijvoeglijk naamwoord heeft: unitair, unisch, unionair, unieel? Daarom wordt in de officiële teksten van de instellingen geen bijvoeglijk naamwoord gebruikt, maar gewoon de toevoeging: “van de Unie”.

Maar de vertalers in Brussel gebruiken steeds vaker het woord ’uniaal’, nu voor het eerst ook in de officiële titel van een besluit. Het gaat hier om het besluit betreffende ‘uniale’ richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. In het Engels (Union guidelines), Frans (de l’Union) en het Duits (der Union) komt deze opmerkelijke vertaling niet voor.

Het ECER is bijzonder ongelukkig met dit nieuwe woord. Het komt niet voor in de Verdragen en is lastig te begrijpen. Je zou denken dat het gaat om een nieuw type autoband. Het ECER houdt het dan ook liever bij ‘van de Unie’. Dat dekt de lading prima. En anders dan de titel doet vermoeden, komt het woord zelfs niet in het Frans voor. Daar heet het gewoon het acquis de l’Union

PS: Het ECER bedankt de lezers voor de uitgebreide reacties. Het blijkt dat al is besloten dat het woord uniaal, ondanks dat het in de van Dale is opgenomen, niet meer gebruikt zal worden door de vertalers in Brussel.