“Sorry, verkeerde deur”: Dure misstap Duits energiebedrijf

Contentverzamelaar

“Sorry, verkeerde deur”: Dure misstap Duits energiebedrijf

E.ON Energie AG moet een boete betalen van 38 miljoen euro omdat de verzegeling was verbroken die de Europese Commissie tijdens een kartelinspectie had aangebracht op een afgesloten kamer met dossiers. Dit heeft het Gerecht van de EU bepaald in het beroep van E.ON tegen het besluit van de Commissie. Het maakt daarbij niet uit of het zegel bewust werd verbroken door de bedrijfsleiding, of misschien wel per ongeluk door een schoonmaker.

Het gaat om het arrest van het Gerecht van 15 december 2010 in de zaak E.ON Energie/ Commissie, zaak T-141/08.

De Commissie had in 2006 onvoldoende tijd om een inspectie bij E.ON in München in één dag af te ronden. Daarom werden de niet onderzochte dossiers in een aparte kamer opgeslagen. De deur werd verzegeld en de inspecteurs namen de sleutel mee. Daarvoor maakt de Commissie gebruik van plastic stickers, die niet scheuren wanneer iemand ze probeert weg te halen, maar waarop de tekst “void” verschijnt. Toen de inspecteurs van de Commissie de volgende dag terugkwamen vertoonde de sticker de tekst “void”. Bovendien bleek dat er nog twintig sleutels van de afgesloten kamer in omloop waren.

De Commissie is bevoegd om een boete van maximaal 1% van de omzet op te leggen voor het verbreken van een zegel. Voor dit vergrijp kreeg E.ON een boete van 0.14% van de omzet.

Het door E.ON ingesteld beroep tegen deze beslissing wordt door het Gerecht verworpen. E.ON kan op zijn minst nalatigheid worden verweten, aldus het arrest. E.ON was verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er met het zegel geknoeid zou worden. Het bedrijf was bekend met de betekenis van het zegel en van de gevolgen van het verbreken ervan. Het Gerecht vindt deze boete niet onevenredig gelet op de ernst van het verbreken van een zegel, de omvang van het bedrijf en de noodzaak om een voldoende afschrikkende boete op te leggen.