10% van het EU-acquis geschrapt

Contentverzamelaar

10% van het EU-acquis geschrapt

De operatie ‘Betere regelgeving’ van de Europese Commissie komt op stoom. In totaal zijn 1300 besluiten, oftewel 7600 pagina wetgeving geschrapt. De Commissie streeft er naar om de administratieve lasten voor bedrijven in de EU met 25% in 2012 te verlagen. Inmiddels hebben 21 lidstaten dit streefcijfer van de Commissie overgenomen. Dat staat in de derde evaluatie van het programma dat onlangs werd gepubliceerd.

Met de verlaging van de administratieve lasten kan ongeveer 30 miljard euro worden bespaard
De snoeioperatie is vooral voordelig voor het midden- en kleinbedrijf. De Commissie hoopt nog een 18 miljard te besparen met een nieuw project: de herziening van de BTW-richtlijn. Hierdoor moeten obstakels voor elektronische facturering verwijderd worden.

De Europese belangenorganisatie voor de Kamers van Koophandel, Eurochambres, is nog niet tevreden gesteld. Volgens die organisatie merken bedrijven nog maar weinig in de praktijk.

De Europese Commissie heeft in 2005 het initiatief genomen voor het “Better Regulation’- programma. Sindsdien houdt de Commissie structureel bij wat het effect van Brusselse wetgeving is in de lidstaten. Naast verlaging van administratieve lasten voert de Commissie ook een uitgebreid wetgevingskwaliteit beleid uit, om de helderheid van Europese regelgeving te verbeteren.

Volgens de Nederlandse topambtenaar bij de Commissie Alexander Italianer moet de Europese Commissie niet alleen regels schrappen, maar daar waar nodig ook nieuwe en betere regels moet maken. Een goed voorbeeld is volgens hem de kredietcrisis. In dat geval is er sprake van een “gebrek aan een Europese rechtsorde” en zijn er juist Europese regels nodig.