17 juli: Brood bakken en gasfitten voor betere regelgeving...

Contentverzamelaar

17 juli: Brood bakken en gasfitten voor betere regelgeving...

IP/06/996

Brussel, 17 juli 2006

Voeling met het bedrijfsleven: Commissie stuurt haar personeel naar KMO's om praktijkervaring op te doen

In plaats van EU-wetgeving op te stellen, gaan 350 hoge EU-ambtenaren brood bakken, als timmerman werken of olie- en gaspijpleidingen herstellen, ook vice-voorzitter Verheugen en zijn kabinet. In het kader van het zogenaamde "Bedrijfservaring"-programma dat vandaag van start is gegaan, worden alle hoge ambtenaren (administrateurs) [1] van Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie door de Commissie één week uitgeleend aan een klein of middelgroot bedrijf (KMO). De opzet van dit unieke programma is alle 350 hoge ambtenaren in DG Ondernemingen en industrie een beter inzicht te geven in de omstandigheden waaronder bedrijven, en vooral KMO's, werken. Mede door "Bedrijfservaring" zullen de ambtenaren van de Commissie zich beter bewust worden van de behoeften en de specifieke problemen van KMO's. Dit strookt ook met de doelstelling van de Commissie om de kwaliteit van haar wetgeving te verbeteren in het kader van haar "Betere regelgeving"-initiatief. Dat ambtenaren van de Commissie het veld ingaan om praktijkervaring op te doen, te luisteren en de EU uit te leggen, past in het voornemen van de Commissie om met de Europese burgers in contact te treden.

Vice-voorzitter Günter Verheugen van de Commissie, die verantwoordelijk is voor ondernemingen en industriebeleid, zei hierover: "Ik kijk hier echt naar uit. Door "Bedrijfservaring" zullen mijn mensen en ikzelf in het veld praktijkervaring kunnen opdoen over het leven van en in een KMO. In ruil krijgen de bedrijven niet alleen sterk gemotiveerde stagiairs die hen bijstaan in hun dagelijkse werk, maar ook "EU-ambassadeurs" die in staat zijn de voor hen relevante EU-beleidsmaatregelen uit te leggen.

Na een geslaagde testfase in 2005/begin 2006 gaat de Commissie nu van start met haar Bedrijfservaring-initiatief. Zowat 50 ambtenaren moeten nog in 2006 worden opgeleid. Tegen 2009 moeten alle 350 administrateurs (AD-personeel) van DG Ondernemingen een week in een KMO hebben doorgebracht, en aan de zijde van het leidinggevend personeel ervaren hoe het er aan toe gaat in verschillende functies en afdelingen van het bedrijf.

Om hun blikveld te verruimen, lopen de ambtenaren bij voorkeur stage in een bedrijf dat in een andere sector werkzaam is dan die waarvoor zij in hun normale werk rechtstreeks verantwoordelijk zijn.

Voor dit programma werkt DG Ondernemingen nauw samen met drie bedrijfsorganisaties - UNICE (Unie van Industriefederaties van de Europese Gemeenschap), UEAPME (Europese Unie van het ambacht en van het midden- en kleinbedrijf) en EUROCHAMBRES (Vereniging van Europese Kamers van koophandel en industrie). Het zijn die organisaties (niet de Commissie) die de lijst van potentiële gastbedrijven opstellen, waarbij de volgende criteria gelden:

Plaats Omvang Sector Gebruikte talen
Gastbedrijven mogen in elk van de 25 lidstaten gevestigd zijn. Idealiter zijn zij gevestigd op plaatsen waar de stagiair ook contacten kan leggen met het bredere bedrijfsleven en zo de opleidingservaring kan verruimen (aanwezigheid van plaatselijke kamer van koophandel, enz.) Gastbedrijven mogen niet meer dan 250 werknemers hebben. Er is geen minimumomvang vastgesteld, maar het bedrijf moet in staat zijn de bezoeker een gevarieerde stage te bieden. KMO's uit iedere sector worden aanvaard. De bedrijven zullen worden gevraagd aan te geven in welke talen zij met de stagiairs kunnen communiceren.

Nadere informatie over het "Bedrijfservaring"-programma, inclusief een aantal casestudy's, is te vinden in memo/06/285.

http://ec.europa.eu/enterprise/exp_prog/index.htm

Achtergrond

De opdracht van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (DG ENTR) van de Commissie is ervoor te zorgen dat EU-beleidsmaatregelen bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese bedrijven. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 27 sectoren in de be- en verwerkende industrie en aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Ook programma's ter bevordering van ondernemerschap en innovatie behoren tot de kernactiviteiten van DG ENTR.
Voor meer informatie over het beleid van DG Ondernemingen

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

[1] Administrateurs (AD) hebben adviserende en beheerstaken zoals het opstellen van nieuwe wetgeving of toezicht houden op de uitvoering van bestaande wetgeving.