19 juli: Commissie staat milieusteun voor Gelders openbaar vervoer toe

Contentverzamelaar

19 juli: Commissie staat milieusteun voor Gelders openbaar vervoer toe

IP/06/1030

Brussel, 19 juli 2006

De Commissie staat de Nederlandse Provincie Gelderland toe 4,6 miljoen euro steun te verlenen voor milieubescherming en innovatie in het openbaar vervoer

De Europese Commissie heeft vandaag besloten geen bezwaar te maken tegen de 4,6 miljoen euro steun die de Nederlandse Provincie Gelderland van plan is toe te wijzen aan initiatieven waarmee gezocht wordt naar nieuwe manieren om het milieu te beschermen en het openbaar vervoer efficiƫnter en aantrekkelijker voor de gebruikers te maken.

Vice-voorzitter Jacques Barrot, die bevoegd is voor vervoer, verklaarde: "Ik ben blij te zien dat Gelderland zich inzet om zijn openbaarvervoersysteem aantrekkelijker en milieuvriendelijker te maken."

De Nederlandse Provincie Gelderland heeft aan de Commissie kennisgeving gedaan van een ontwerpverordening die zij na de goedkeuring vandaag door de Europese Commissie zal goedkeuren. De Verordening beoogt de milieubescherming in het openbaar vervoer te verbeteren en innovatie in het openbaar vervoer te bevorderen.

De Nederlandse provincie Gelderland heeft ingezien dat de huidige vergunningshouders van openbaarvervoerdiensten vaak onvoldoende investeren in milieubescherming en innovatie in het openbaar vervoer. Daarom heeft de provincie een nieuwe regeling opgezet voor innovatie en milieubescherming in het openbaar vervoer.

Met de regeling wordt beoogd de creativiteit van alle betrokkenen te stimuleren. Zij biedt financieringsmogelijkheden voor zowel technische innovatie als innoverende diensten. Alle betrokkenen - zowel onderzoekinstellingen, ngo's en bedrijven als overheidsdiensten - kunnen de toelagen aanvragen.

Er zijn drie programma-onderdelen:

  • Technische innovatie in het openbaar vervoer
  • Innovatie in communicatie
  • Innovatie in milieubescherming

Juridische beoordeling door de Commissie

De Nederlandse autoriteiten hebben geconstateerd dat de markt in dit opzicht tekortschiet. Uit ervaring is namelijk gebleken dat de concessiehouders te weinig investeren in milieubescherming en innovatie, omdat zij vrezen dat zij bij de volgende aanbestedingsronde hun concessie zouden kunnen verliezen, voordat zij de vruchten van hun investeringen hebben kunnen plukken.

De Provincie heeft gekozen voor een speciaal programma voor innovatie in het openbaar vervoer als middel bij uitstek om in deze leemte te voorzien.