1999 - Advies arrest Martinez Sala (C-85/96)

Contentverzamelaar

Terug 1999 - Advies arrest Martinez Sala (C-85/96)

In dit ICER-advies worden de gevolgen onderzocht van het arrest Martinez Sala van het Hof van Justitie van de EG voor de toepassing van verblijfsrechtelijke en andere discriminatoire voorwaarden in de Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk voor de toegang tot uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen ten aanzien van EU-onderdanen.

Tevens worden uitvoerig de gevolgen onderzocht voor de toepassing van verblijfsrechtelijke en andere discriminatoire voorwaarden in de Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk voor de toegang tot uitkeringen, verstrekkingen en voorzieningen ten aanzien van EU-onderdanen.