21 februari: Commissie presenteert het nieuwe scorebord voor de interne markt

Contentverzamelaar

21 februari: Commissie presenteert het nieuwe scorebord voor de interne markt

IP/06/192

Brussel, 21 februari 2006

Scorebord van de interne markt: het beste algemene resultaat ooit

Zoals de Europese Commissie in haar jongste scorebord van de interne markt meldt, hebben de lidstaten de grootste vooruitgang ooit geboekt bij de omzetting van overeengekomen internemarktregels in nationaal recht. Gemiddeld is slechts 1,6% van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, nog niet in nationaal recht omgezet. Dat is een daling in vergelijking met de 1,9% van juli 2005 ( IP/05/961) en komt dicht in de buurt van de door de staatshoofden en regeringsleiders afgesproken tussentijdse doelstelling van 1,5%. Individueel bekeken hebben zowel de "oude" als de "nieuwe" lidstaten vooruitgang geboekt, maar samen presteren de "nieuwe" lidstaten met een gemiddeld omzettingsdeficit van 1,2% aanzienlijk beter dan de "oude" lidstaten. De correcte toepassing van de internemarktregels door de lidstaten blijft evenwel een probleem: slechts vijf lidstaten zijn erin geslaagd het aantal inbreukprocedures dat tegen hen loopt, te doen dalen. De volledige tekst van het jongste scorebord van de interne markt vindt u op:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/index_en.htm

Commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, zei hierover: "Dit is een uitstekend resultaat. Hieruit blijkt dat de lidstaten zich er meer dan ooit voor inzetten om de interne markt te doen werken, en dat is van cruciaal belang voor de agenda voor groei en werkgelegenheid. Ik moedig de lidstaten ertoe aan om op deze vooruitgang voort te bouwen en wil de landen die nog achterop hinken dringend verzoeken hun inspanningen op te drijven. Ik hoop dat ik bij het volgende scorebord iedereen kan feliciteren met het doorbreken van de grens van 1,5%."

De omzetting van internemarktrichtlijnen

 • Eind 2005 bedraagt het omzettingsdeficit - het percentage internemarktrichtlijnen dat niet in nationaal recht is omgezet - 1,6% voor de EU-25-lidstaten. Dat is het beste algemene resultaat sinds 1997, toen het scorebord voor het eerst werd gepubliceerd.
 • De door de staatshoofden en regeringsleiders afgesproken tussentijdse doelstelling van 1,5% is daarmee wel nog niet gehaald.
 • 17 lidstaten hebben de doelstelling van 1,5% gehaald. Ook nu weer heeft Litouwen het laagste deficit, gevolgd door Denemarken, Hongarije, Finland, Polen en Zweden.
 • 3 lidstaten hebben de doelstelling van 1,5% bijna gehaald: Frankrijk, België en Ierland.
 • Tsjechië en Italië hebben nog enige weg af te leggen, maar wat belangrijk is: deze lidstaten hebben sinds het laatste scorebord een indrukwekkende vooruitgang geboekt.
 • Portugal heeft nog heel wat voor de boeg en heeft de laatste zes maanden slechts een bescheiden vooruitgang geboekt.
 • Luxemburg en Griekenland hebben een groter deficit dan 6 maanden geleden.
 • Hoewel zowel "oude" als "nieuwe" lidstaten op individuele basis vooruitgang hebben geboekt, is het uitstekende resultaat in grote mate te danken aan de inspanningen van de "nieuwe" lidstaten. Het omzettingsdeficit voor de "nieuwe" lidstaten bedraagt 1,2%, tegen 1,9% voor de "oude" lidstaten. 7 van de 8 lidstaten die de doelstelling van 1,5% niet hebben bereikt, zijn "oude" lidstaten.

De omzetting van de richtlijnen van het Actieplan voor financiële diensten (APFD) - een balans

 • Vijf lidstaten hebben alle richtlijnen over financiële diensten waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, in nationaal recht omgezet: Denemarken, Estland, Letland, Oostenrijk en Polen.
 • Deze landen worden gevolgd door Duitsland, Ierland, Litouwen, Hongarije, Slowakije en Finland, die elk nog één richtlijn over financiële diensten moeten omzetten.
 • Ook hier behoren Luxemburg en Griekenland tot de hekkensluiters. De bescheiden vooruitgang die Portugal tijdens de laatste 6 maanden heeft geboekt, schijnt niet te gelden voor de financiële diensten: Portugal heeft het grootste aantal richtlijnen over financiële diensten waarvan de omzettingstermijn is verstreken, nog niet omgezet.

Inbreuken

 • In de internemarktstrategie 2003-2006 werd de lidstaten verzocht het aantal inbreukprocedures dat tegen hen liep uiterlijk 2006 te halveren, maar slechts vijf lidstaten - Frankrijk, België, Oostenrijk, Ierland en Nederland - zijn erin geslaagd dat aantal tijdens de laatste drie jaar te doen dalen. Het totale aantal inbreukprocedures tegen alle lidstaten samen is toegenomen.
 • Voorts zal geen enkele lidstaat de doelstelling halen om de tegen hem lopende inbreukprocedures tegen 2006 in vergelijking met 2003 met 50% te doen dalen.
 • Aangezien de Commissie problemen inzake de onjuiste toepassing van de internemarktregels in de "nieuwe" lidstaten pas vanaf mei 2004 onderzoekt, kunnen de cijfers niet worden vergeleken met die voor de "oude" lidstaten. Het hoge aantal inbreukprocedures tegen Polen, Malta en Tsjechië lijkt er echter op te wijzen dat de onjuiste toepassing van de internemarktwetgeving in deze lidstaten een probleem vormt waar iets tegen moet worden ondernomen.

Voordelen van de interne markt en het belang van de omzetting in nationaal recht

De interne markt vervult een essentiële rol bij het creëren van meer groei en banen, een van de doelstellingen die de EU zich heeft gesteld. Zij heeft miljoenen banen en miljarden euro's aan extra rijkdom gecreëerd. De interne markt biedt de EU-burgers een ruimere keuze aan kwaliteitsgoederen en -diensten en meer vrijheid om in andere EU-landen te reizen, te werken, te studeren of te wonen. Zij draagt ook bij tot een doeltreffender aanwending van de middelen en biedt onze bedrijven grotere handelsmogelijkheden. Maar de mogelijkheden van de interne markt kunnen alleen ten volle worden benut indien alle lidstaten de goedgekeurde wetgeving ook daadwerkelijk omzetten en toepassen.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition - EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 - 1635 directives

Member State LT DK HU FI PL SE CY LV MT SI NL DE EE SK UK AT ES FR BE IE CZ IT PT EL LU
Transposition Deficit (%) 0.4 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 2.5 3.1 3.1 3.7 4.4
Number of Directives 6 11 12 13 14 14 18 18 19 19 19 22 22 23 23 24 25 28 29 30 41 50 50 60 72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State DK NL PT FI BE ES IE SE IT AT UK DE FR EL LU
Number of Directives 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 5 6 7 8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 - 20 directives

Member State DK EE LV AT PL DE IE LT HU SK FI CY MT SI IT UK BE CZ ES FR NL SE EL LU PT
Transposition Deficit (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 35.0 35.0 40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State DK FI LU SE NL IE PT AT UK BE EL DE FR ES IT
Number of open infringement cases 31 36 36 41 44 51 53 59 66 66 99 101 113 115 157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State LT LV SI EE HU SK CY CZ MT PL
Number of open infringement cases 4 7 7 8 10 10 11 14 14 18