3 juli: Commissie organiseert raadpleging over Radio Frenquency identification (RFID)

Contentverzamelaar

3 juli: Commissie organiseert raadpleging over Radio Frenquency identification (RFID)

IP/06/909

Brussel, 3 juli 2006

Commissie houdt on-line publieke raadpleging over identificatie met behulp van radiogolven (Radio Frequency Identification, RFID)

De Europese Commissie heeft vandaag op de website "Uw stem in Europa" ( http://ec.europa.eu/yourvoice) een on-line publieke raadpleging geopend over de wijze waarop zij kan helpen garanderen dat het toenemende gebruik van toestellen voor identificatie met behulp van radiogolven het concurrentievermogen van de Europese economie bevordert en de levenskwaliteit van de Europese burgers verbetert zonder hun basisrechten, en met name het recht op privacy, in gevaar te brengen.

"We moeten in de hele maatschappij een consensus bereiken over de toekomst van RFID. We moeten ervoor zorgen dat het economische potentieel van de RFID-technologie wordt verwezenlijkt, dat kansen worden gecreƫerd om deze technologie voor het algemeen welzijn te gebruiken en dat de burgers de controle over hun gegevens behouden. In een mededeling die voor december 2006 is gepland, zal de Europese Commissie deze dubbele verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Ik roep alle belanghebbenden op om aan dit debat deel te nemen", verklaarde Viviane Reding, Eurocommissaris voor informatiemaatschappij en media.

Om te voorkomen dat RFID in Europa op gefragmenteerde wijze wordt benaderd, heeft de Europese Commissie een ambitieuze agenda opgesteld voor de vaststelling van beleid dat het gebruik van de RFID-technologie aanmoedigt en tegelijk garanties voor de bescherming van persoonsgegevens bevat.

In een eerste fase, van maart tot juni 2006, heeft de Commissie vijf workshops georganiseerd om het potentieel van RFID voor het bedrijfsleven en de maatschappij te beoordelen, maar ook om mogelijke gevaren voor de privacy en veiligheid te bestuderen (zie IP/06/289 ). Tijdens deze workshops werd ook aandacht besteed aan normen en interoperabiliteit, internationale compatibiliteit, de verdeling van het radiospectrum en de toekomst van de RFID-technologie. Deze workshops konden rekenen op ruime belangstelling van alle belanghebbenden, inclusief burgers, handelsverenigingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De deelname van verscheidene hooggeplaatste deskundigen en beleidmakers uit niet-Europese derde landen aan de diverse panels droeg eveneens bij tot het prestige van de workshops.

Nu het initiatief vier maanden loopt, wordt de tweede fase van dit open en interactief debat van vandaag op gang gebracht met een on-line publieke raadpleging.

Belanghebbenden uit het bedrijfsleven en het brede publiek worden verzocht te antwoorden op vragen op de website "Uw stem in Europa". De Commissie verwacht dat de lopende publieke raadpleging een ruime consensus zal opleveren over de vraag of en in welke mate Europa behoefte heeft aan een stimulerende en stabiele beleidsomgeving die alle bedrijfstypes aanmoedigt te investeren in RFID-technologie en die de harmonisering van de technologische normen en de verdeling van het radiospectrum regelt, zonder de privacy en veiligheid van de burgers in het gedrang te brengen.

Tijdens de voor oktober 2006 geplande slotconferentie zullen de belangrijkste resultaten van de workshops en de on-line raadpleging aan een publiek van deskundigen en beleidmakers worden voorgesteld. Dit evenement zal de Commissie de gelegenheid bieden verslag uit te brengen over haar beoordeling van de raadplegingsinitiatieven en de definitieve standpunten van de belanghebbenden te verzamelen alvorens de eerder vermelde mededeling aan het Europees Parlement en de Raad op te stellen.

Voor meer informatie en toegang tot de on-line publieke raadpleging:

"Uw stem in Europa": http://ec.europa.eu/yourvoice/

De website betreffende de RFID-raadpleging: http://www.rfidconsultation.eu

Agenda: http://www.rfidconsultation.eu/docs/imagens/roadmap.jpg

Zie ook MEMO/06/112