7 februari: Tweede Kamer akkoord met goedkeuringswet Roemenie en Bulgarije

Contentverzamelaar

7 februari: Tweede Kamer akkoord met goedkeuringswet Roemenie en Bulgarije

Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemeniƫ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196
30 256 (R1800), nr. 8: VERWORPEN -de motie-Van Bommel over besluitvorming over de goedkeuringswet
30 256 (R1800), nr. 9: AANGENOMEN -de motie-Van Baalen/Herben over de toetreding van Bulgarije en Roemeniƫ op basis van de criteria van Kopenhagen
30 256 AANGENOMEN Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemeniƫ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196