Achterstanden implementatie opgelopen

Contentverzamelaar

Achterstanden implementatie opgelopen

In het tweede kwartaal van 2011 hebben 29 Europese richtlijnen en kaderbesluiten vertraging opgelopen bij de implementatie in Nederland. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 werd in 6 gevallen de achterstand weggewerkt, maar er kwamen 13 nieuwe gevallen bij. Het kabinet betreurt de stijging.

Het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie (9 richtlijnen) heeft het grootste aandeel in de achterstanden, gevolgd door de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu (beide 6), en van Veiligheid en Justitie (5).

Als redenen geven de ministeries in veel gevallen aan dat het om complexe regelgeving gaat. Ook de krappe implementatietermijn is een belangrijke oorzaak van vertraging. Het ministerie van Financiën geeft in één geval aan dat er door de nasleep van de kredietcrisis weinig wetgevingscapaciteit is op het ministerie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog drie oude kaderbesluiten op de rol staan voor implementatie.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Knapen voor Europese Zaken aan de Tweede Kamer

Klik hier voor de stand van de implementatie op 30 juni 2011 per departement

Klik hier voor de rapportage van de I-timer, het Interdepartementaal termijnbewakingssysteem voor de implementatie van Europese regelgeving.