Advies aan EU-Hof: EU-regeling emissierechten luchtvaart verenigbaar met het volkenrecht

Contentverzamelaar

Advies aan EU-Hof: EU-regeling emissierechten luchtvaart verenigbaar met het volkenrecht

In 2008 heeft de EU besloten om luchtvaartactiviteiten met ingang van 1 januari 2012 onder de EU-regeling over de handel in broeikasgasemissierechten (ETS) te brengen. Dit heeft tot gevolg dat alle luchtvaartmaatschappijen – ook die uit derde landen – vanaf inwerkingtreding emissierechten moeten kopen en inleveren voor hun vluchten van en naar Europese luchthavens. Volgens Advocaat-Generaal Juliane Kokott is dit plan niet in strijd met internationale verdragen en internationaal gewoonterecht.

Op 6 oktober 2011 heeft advocaat-generaal Kokott haar conclusie in zaak Air Association (C-366/10) gepubliceerd. Deze zaak betreft de vraag of de uitbreiding van de EU-regeling over de handel in broeikasgasemissierechten (‘het ETS-systeem’) tot luchtvaartactiviteiten verenigbaar is met het volkenrecht.

Verschillende in de VS en Canada gevestigde associaties van luchtvervoerders en aldaar gevestigde luchtvaartmaatschappijen die vluchten naar bestemmingen binnen de EU uitvoeren hebben bij de Britse High Court een beroep ingesteld tot nietigverklaring van de maatregelen die het VK genomen ter uitvoering van de uitbreiding van het ETS-systeem tot luchtvaartactiviteiten. Zij voeren aan dat de EU een reeks beginselen van internationaal gewoonterecht en verschillende internationale overeenkomsten schendt door internationale luchtvaartactiviteiten onder het ETS-systeem te brengen. De Britse rechter heeft vragen gesteld aan het EU Hof over de verenigbaarheid van het uitgebreide ETS-systeem met het volkenrecht.

In haar advies aan het EU-Hof concludeert de advocaat-generaal dat de uitbreiding van het ETS-systeem tot luchtvaartactiviteiten van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die op Europa vliegen verenigbaar is met het volkenrecht. Volgens de advocaat-generaal schendt het ETS-systeem de volkenrechtelijk gewaarborgde soevereiniteit van andere staten niet, noch de vrijheid van de volle zee. Het ETS-systeem is ook verenigbaar met internationale overeenkomsten zoals het Verdrag inzake de internationale luchtvaart, het Protocol van Kyoto en de Open Skies‑overeenkomst gesloten tussen de VS en de EU en haar lidstaten.