Afslanking van EU-wetgeving

Contentverzamelaar

Afslanking van EU-wetgeving

De Commissie heeft een pakket maatregelen aangekondigd om tot minder wetgeving te komen. Europa moet zijn "big on big things and smaller on small things", aldus president Barroso. Dat betekent bestaande wetgeving kritisch wordt bekeken, en dat een aantal voorstellen wordt ingetrokken. De komkommers mogen weer krom zijn.

In haar mededeling verduidelijkt de Commissie voor elk beleidsdomein concreet waar zij verdere actie zal ondernemen om EU-wetgeving te vereenvoudigen of in te trekken, om de regeldruk voor bedrijven te verminderen en de uitvoering van de wetgeving te vergemakkelijken. Dat is het resultaat van een screening van de hele EU-wetgeving. De Commissie heeft ook aangekondigd een scorebord te willen publiceren waarop wordt bijgehouden welke voortgang in dit opzicht wordt gemaakt op Europees en nationaal niveau. Deze oefening vormt de kern van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van de Commissie.

Lees hier het persbericht van de Commissie

Meer bijzonderheden en voorbeelden: MEMO/13/833

De tekst van de mededeling, de bijlage, infographics en nadere informatie: http://ec.europa.eu/refit