AG Bot: compensatie bij vertraging vlucht

Contentverzamelaar

AG Bot: compensatie bij vertraging vlucht

Een vertraagde vlucht is geen pretje: het gaat vaak gepaard met extra kosten en tijdsverlies. In de EU-verordening die de compensatie en bijstand voor luchtreizigers regelt bij annulering of langdurige vertragingen, is opgenomen dat passagiers waarvan de vlucht geannuleerd is recht hebben op compensatie. Volgens Advocaat-Generaal Bot kunnen passagiers van vertraagde vluchten, bij een vertraging van drie uur of meer, zich ook beroepen op de compensatieregeling in de verordening.

Wanneer een vlucht vertraagd is, verschillen passagiers en luchtvaartmaatschappijen vaak over de vraag of de passagier recht heeft op compensatie. Zo ook in gevoegde zaken C-581/10 en C-629/10 van de familie Nelson en enkele luchtvaarmaatschappijen (TUI travel, Britisch Airways en EasyJet). De familie Nelson claimt compensatie, maar de luchtvaartmaatschappijen zijn van mening dat op basis van de verordening geen recht bestaat tot compensatie bij vertragingen.

De AG verwijst in zijn conclusie naar het arrest Sturgeon van het EU-Hof. Passagiers van vertraagde vluchten kunnen worden gelijkgesteld met passagiers van geannuleerde vluchten. Zij hebben daarmee recht op compensatie. Dat is wel bij een vertraging van drie uur of meer. De passagiers worden gelijkgesteld omdat de verordening tot doelstelling heeft een hoog niveau van bescherming te waarborgen. De AG geeft aan dat bij vertraging en annulering, er soortgelijke ongemakken en moeilijkheden bestaan. Beide gevallen hebben te kampen met tijdsverlies die niet meer is terug te draaien. De verordening beoogt juist schade te herstellen door het geleden tijdsverlies. De gelijkstelling is verenigbaar met het evenredigheidsbeginsel: er bestaat namelijk geen verplichting tot compensatie bij buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden.