Akkoord binnen de Raad over gebruik supercomputers voor ontwikkeling van artificiële intelligentie

Contentverzamelaar

Akkoord binnen de Raad over gebruik supercomputers voor ontwikkeling van artificiële intelligentie

De Raad is tot een akkoord gekomen over een verordening om de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) uit te breiden. Met de verordening zal de supercomputingcapaciteit van de EU verder beschikbaar worden gesteld voor innovatieve Europese AI-start-ups om hun modellen te trainen.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1732 van de Raad van 17 juni 2024 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren. De Raad bereikte op 23 mei 2024 een akkoord over de verordening, en de verordening is op 19 juni 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Met de verordening waarborgt de Raad dat de AI-fabrieken eerlijke toegangsmogelijkheden bieden tot de voor AI geoptimaliseerde supercomputers door hen open te stellen voor meer publieke en particuliere gebruikers.

In de verordening worden uitdrukkelijk start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) genoemd als mogelijke begunstigden van de AI-supercomputers. Ze kunnen gebruikmaken van de one-stop-shop die elke gastentiteit creëert om de toegang tot haar ondersteunende diensten te faciliteren. De Raad van bestuur van EuroHPC wordt verzocht bijzondere toegangsvoorwaarden vast te stellen voor de AI-supercomputers, waaronder specifieke toegang voor start-ups en kmo's.

Gastentiteiten kunnen een financiële bijdrage van de Unie ontvangen die tot 50 procent van de aanschafkosten van AI-supercomputers dekt, en tot 50 procent van de exploitatiekosten ervan (waaronder de kosten van AI-gerichte supercomputingdiensten). De eigendom van de AI-supercomputers kan 5 jaar na een geslaagde opleveringstest van de machine worden overgedragen aan de gastentiteit.

Tot slot moeten AI-supercomputers volgens de verordening in de eerste plaats worden gebruikt om grootschalige AI-trainingsmodellen voor algemene doeleinden en opkomende artificiële-intelligentietoepassingen te ontwikkelen, te testen, te evalueren en te valideren, en om AI-oplossingen in de Unie verder te ontwikkelen.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert maatregelenpakket ter ondersteuning start-ups en kmo bij betrouwbare artificiële intelligentie (1 februari 2024)