Ambitieuze Polen van start

Contentverzamelaar

Ambitieuze Polen van start

Met ingang van 1 juli 2011 is Polen voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Hiermee begint ook een nieuw triovoorzitterschap: Polen/Denemarken/Cyprus. Belangrijkste thema’s tijdens het Poolse voorzitterschap zullen zijn de economische crisis, de eurocrisis en de onderhandelingen voor de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. De Polen leggen ook hun eigen accenten, zoals het verder brengen van een gemeenschappelijk defensiebeleid, het Oostelijk partnerschap en de relaties met Rusland.

De Polen willen zich duidelijk ‘EU-enthousiast’ en ‘positief’ profileren. Dit komt meteen al tot uitdrukking in het webadres van het voorzitterschap, dat voor het eerst sinds het Zweedse voorzitterschap in 2009 weer een .eu-website is. Het logo met de Poolse vlag verwijst naar het logo van de vakbond Solidarność, die een belangrijke rol speelde in het verzet van de Polen tegen het communisme. De grote promotiecampagne en het culturele programma rondom het voorzitterschap vallen op. Het voorzitterschap is voor Polen de grootste promotie van het land sinds 1989. De Polen hebben nog een andere primeur: een aparte website voor de nationale parlementen.

De website van het voorzitterschap biedt nieuws en een kalender met alle geplande data voor de Raden van Ministers. De beleidsagenda van de Raad voor het komende half jaar is te vinden in het programma van het Poolse voorzitterschap.

  • De prioriteiten van de Polen zijn:
  • European Integration as a source of growth
  • Secure Europe
  • Europe benefiting from openness

Achter deze vrij cryptische omschrijvingen zit een gevarieerd programma dat zich richt op economisch herstel, een nieuw meerjarig financieel kader voor de EU, energiebeleid en voedselveiligheid. Opvallend speerpunt van de Polen is het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Hier zit volgens de Polen ruimte voor verdere Europese integratie. Een ‘open Europa’ duidt op het buitenlandbeleid van de EU, waarbij voor de Polen het Oostelijk Partnerschap en de relaties met Rusland hoog op de agenda staan.

Sinds het Verdrag van Lissabon staan niet alle Raadsformaties onder voorzitterschap van het voorzitterschap. Het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken is in handen van de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (Catherine Ashton). De Europese Raad, een aparte instelling van de EU, heeft een eigen vaste voorzitter (Herman van Rompuy).