Arts mag langer werken tijdens opleiding

Contentverzamelaar

Arts mag langer werken tijdens opleiding

Nederland krijgt van de Europese Commissie een uitzondering op de rust en werktijdenrichtlijn voor artsen in opleiding. Dat heeft de Commissie besloten in reactie op de notificatie door Nederland, Verenigd Koninkrijk en Hongarije dat de target in de richtlijn van een maximale werkweek van 48 uur niet gehaald zal worden. Nederland krijgt nog respijt van de Europese Commissie tot 31 juli 2011.

Nederland heeft bij de Europese Commissie aangegeven dat de target van een maximale werkweek van 48 uur voor artsen in opleiding niet gaat halen. Er zijn wel afspraken gemaakt tussen sociale partners om de werktijden terug te dringen naar 48 uur, maar er is nog meer tijd nodig.

De Commissie heeft nu besloten dat Nederland voor deze beroepsgroep een uitzondering mag maken op de arbeidstijdenrichtlijn (2003/88) tot 31 juli 2011. Op dit moment is een werkweek van een Nederlandse arts in opleiding 56 uur, inclusief de tijd dat een arts kan worden opgeroepen.

Volgens de arbeidstijdenrichtlijn moet de wetgeving van de lidstaten de volgende zaken garanderen:

  • de maximale werktijden in een week niet langer zijn dan 48 uur, inclusief overwerk.
  • minimaal 11 uur rust per 24 uur
  • pauze als de werknemer langer dan 6 uur aan het werk is
  • iedere week minstens 24 uur ononderbroken rust, op te tellen bij de 11 uur rust per 24 uur.
  • ministens vier weken per jaar betaald verlof
  • extra bescherming bij nachtwerk