Asielaanvraag leidt niet meer tot verval terugkeerbesluit

Contentverzamelaar

Asielaanvraag leidt niet meer tot verval terugkeerbesluit

De herhaalde asielaanvraag van een vreemdeling leidt niet meer automatisch tot verval van een eerder uitgevaardigd terugkeerbesluit. Het terugkeerbesluit wordt in dit geval geschorst. De vreemdeling mag daardoor tijdens de behandeling van zijn aanvraag in bewaring worden gesteld, ook al is een uitzetting op dat moment nog niet aan de orde. De uitzetting kan worden hervat als de asielaanvraag wordt afgewezen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het gaat om de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 april 2016 met zaaknummer 201507608/2. Het EU-Hof gaf antwoorden op vragen van de Afdeling in zijn arrest van 15 februari 2016 in de zaak C-601/15 PPU, J.N. (zie over dat arrest het ECER bericht 16 februari 2016).

Opvangrichtlijn

De vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak aan het EU-Hof gingen over een bepaling uit de Opvangrichtlijn. Op basis van deze bepaling kan een vreemdeling in bewaring worden gesteld, terwijl een uitzetting nog niet aan de orde is. De Afdeling bestuursrechtspraak twijfelde of deze bepaling in overeenstemming is met het Handvest van de grondrechten van de EU en met het EVRM. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak nu dat een terugkeerbesluit niet vervalt, maar alleen wordt geschorst, als een vreemdeling een asielverzoek indient.

Openbare orde

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie had de vreemdeling in deze zaak vorig jaar enkele weken in bewaring gesteld omdat die een gevaar voor de openbare orde zou vormen. Volgens de uitspraak van het Hof van Justitie is een vreemdeling een gevaar voor de openbare orde, als zijn persoonlijke gedrag een "werkelijk, actueel en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde vormt". Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had de staatssecretaris beter moeten motiveren waarom daar volgens hem sprake van was.

Meer info: