Barroso: “grootste verworvenheden onder druk”

Contentverzamelaar

Barroso: “grootste verworvenheden onder druk”

Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso staan enkele van de grootse verworvenheden van de EU, zoals de Euro en de Schengensamenwerking, onder druk. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Europa “toekomst heeft”. Dit zei hij tijdens zijn inmiddels traditionele ‘State of the Union- speech’ in het Europees Parlement. Volgens Barroso is de “soevereiniteitscrisis” vooral een crisis van politiek vertrouwen, die moeilijk begrepen wordt door de EU-burgers en de rest van de wereld.

In zijn speech (klik hier voor de volledige tekst), die hij deels in het Frans en deels in het Engels uitsprak, benadrukte hij dat het in zijn ogen mogelijk is om de crisis die de EU doormaakt te boven te komen. Hiervoor heeft de Unie behoefte aan zowel discipline als solidariteit.

Een aantal opvallende punten in zijn speech:

  • Barroso prees het EP voor haar goede rol het tot stand komen van het zogenoemde ‘sixpack’ en dicht bij het oorspronkelijk Commissievoorstel is gebleven.
  • De Commissie komt met een nieuw voorstel voor een kader om de economische coördinatie en integratie in de EU (en dan met name in de Eurozone) te verdiepen.
  • Er is behoefte aan de onafhankelijke autoriteit van de Commissie. De Commissie is de “economische regering” van de EU. Daar hebben we geen andere instelling meer voor nodig.
  • Nieuwe voorstellen voor de “‘externe betrekkingen van de eurozone”.
  • De Commissie is een voorstanders van de invoering van “eurobonds”. Hiervoor is mogelijk een verdragswijziging nodig.
  • De Commissie af wil van de beperkingen van besluitvorming met unanimiteit van stemmen. Ook hiervoor denkt de Commissie aan een verdragswijziging.
  • De Commissie wil een belasting op financiële transacties introduceren.

Hij sloot af met een aanklacht tegen het intergouvernementalisme. Dit kan volgens hem “la mort de l’Europe” betekenen.

Naast zijn speech stuurde Barroso ook een brief aan EP-voorzitter Jerzy Buzek, met dezelfde strekking en met een meer uitgebreide uiteenzetting van de plannen van de Commissie. Klik hier voor de volledige tekst van die brief.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Ben Knapen heeft gereageerd op de speech. Volgens hem gaat Barroso op bepaalde plaatsen te kort door de bocht.