Barroso houdt State of the Union-speech

Contentverzamelaar

Barroso houdt State of the Union-speech

De voorzitter van de Europese Commissie Barroso heeft zijn State of the Union-speech op 12 september 2012 uitgesproken voor het Europees Parlement. Hij ging in op de oorzaken van de economische en politieke crisis in de Europese Unie, en schetste een oplossingsrichting.

Barroso gaf een analyse van de huidige crisis in de Unie. Hij verwees in dit verband naar de onverantwoorde praktijken in de financiële sector, de te grote publieke schulden en het gebrek aan competitiviteit in sommige lidstaten. De politieke crisis is echter volgens Barosso in essentie een vertrouwenscrisis.

Hij riep op tot een nieuwe vorm van denken over Europa. Punt van vertrek zou zijn daadwerkelijk de consequenties te trekken uit de uitdagingen waar de Unie voor staat. Hierbij zou iedereen zich moeten realiseren dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid rust op de lidstaten.

Ook deed hij een voorstel voor een ‘decisive deal’ voor de EU om de crisis op te lossen. Volgens Barroso zou deze moeten bestaan uit een economische en een politieke component. Hij riep op tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen om duurzame economische groei mogelijk te maken en om de Economische en Monetaire Unie te voltooien. Hij kondigde aan dat de Commissie ten aanzien van dit laatste punt in de herfst extra voorstellen zal doen.

Hij schetste ook de horizon van een politieke unie, met een Europese publieke ruimte en de presentatie door Europese politieke partijen van hun kandidaat voor het presidentschap van de Europese Commissie bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014. Hij noemde bovendien de noodzaak van gezamenlijke defensie-inspanningen. Ook stelde Barroso dat de Unie alleen een federatie van natiestaten kan worden onder een nieuw verdrag.

Klik hier voor de gehele speech.