Barroso verwelkomt brief van Nederland over versterking rechtsstatelijkheid

Contentverzamelaar

Barroso verwelkomt brief van Nederland over versterking rechtsstatelijkheid

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, heeft de brief verwelkomd waarin onder meer Nederland oproept de rechtsstatelijkheid binnen de EU te versterken. Zoals door een viertal lidstaten werd voorgesteld, moet ook volgens Barroso het opzetten van een nieuw mechanisme voor een effectievere bescherming van de rechtsstatelijkheid worden overwogen. Op termijn zal de Commissie met een eigen visie komen over dit onderwerp.

In de brief stelt Nederland een nieuw mechanisme voor om fundamentele EU-waarden als rechtsstatelijkheid en democratie binnen de EU te beschermen. In deze brief aan de Europese Commissie betoogde minister Timmermans, samen met zijn ambtsgenoten uit Duitsland, Finland en Denemarken, dat dat de rechtsstatelijkheid binnen de EU moet worden  versterkt. Dit kan volgens deze ministers door het opzetten van een nieuw mechanisme, waarin de Commissie een belangrijke rol speelt in het toezicht en het sanctiepakket wordt uitgebreid.

Het huidig instrumentarium van de Unie bestaat uit het aangaan van een politieke dialoog of het opschorten van een lidmaatschap. In zijn reactie erkent Barroso dat dit instrumentarium tekort schiet om een inbreuk op de fundamentele waarden van de rechtsstaat en democratie effectief aan te pakken. Volgens Barroso maakt de Commissie al gebruik van haar middelen om de rechtsstatelijkheid van haar lidstaten te versterken. Niettemin zou een nieuw mechanisme voor een effectievere bescherming moeten worden overwogen. De Commissie zal hiervoor met een visie komen.

Reactie van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, over het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidsmechanisme.

Nieuwsbericht ECER: ‘Bescherming van de rechtsstatelijkheid in de EU moet snel worden versterkt’.