Beginsel van effectieve rechtsbescherming nader toegelicht

Contentverzamelaar

Beginsel van effectieve rechtsbescherming nader toegelicht

Het Hof heeft in de zaak Unibet een nadere uitleg gegeven aan het beginsel van effectieve rechtsbescherming: lidstaten hoeven niet te voorzien in een zelfstandig beroep om de verenigbaarheid van nationaal recht met Europees recht te toetsen.

Het beginsel van effectieve rechtsbescherming houdt in dat lidstaten de rechten die burgers kunnen ontlenen aan het Gemeenschapsrecht dienen te verzekeren. Uitgangspunt hierbij is nationale procedurele autonomie: je bent op nationaal procesrecht aangewezen indien je je beroept op het Gemeenschapsrecht.

Het beginsel van effectieve rechtsbescherming is in de zaak Unibet nader uitgelegd. Een van de vragen die voorlag was of effectieve rechtsbescherming inhoudt dat lidstaten moeten voorzien in een zelfstandig beroep waarin getoetst kan worden of het nationale recht in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht.

Het Hof heeft aangegeven dat zo'n voorziening niet vereist is indien er andere rechtsmiddelen bestaan waarin (incidenteel) de verenigbaarheid van nationaal recht met Gemeenschapsrecht getoetst kan worden (ro 64). Het Hof heeft hierbij wel een voorwaarde gesteld. Effectieve rechtsbescherming is wel in het geding wanneer de betrokkenen maar één rechtsmiddel hebben, en dit rechtsmiddel zou inhouden dat zij zich moeten blootstellen aan administratieve of strafrechtelijke procedures (ro 64).