België veroordeeld voor terugzenden asielzoekers naar Griekenland

Contentverzamelaar

België veroordeeld voor terugzenden asielzoekers naar Griekenland

België heeft in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gehandeld door een asielzoeker terug te zenden naar Griekenland op grond van de zogenoemde Dublin-II verordening van de EU. België handelde hiermee in strijd met het verbod van een vernederende behandeling. Dat heeft het Mensenrechtenhof in Straatsburg bepaald. De langverwachte uitspraak is slecht nieuws voor deze EU-regeling die gebaseerd is op het onderlinge vertrouwen van de lidstaten in elkaars rechtsstelsels. Overigens werd ook Griekenland veroordeeld in dezelfde uitspraak.

Op grond van de zgn. Dublin II-verordening van de EU wordt nagegaan welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Met deze regeling moet "asielshopping" worden voorkomen en moet worden gegarandeerd dat het dossier van elke asielzoeker door één enkele lidstaat wordt behandeld. Wanneer blijkt in welke lidstaat de asielzoeker eerder is binnengekomen, kan hij daarheen worden terugverwezen.

De klager is een Afghaanse man, die via Iran en Turkije in Griekenland terechtkwam. Vervolgens dook hij op in België waar hij asiel aanvroeg. België verzocht Griekenland, conform de Dublin II-verordening, de aanvraag over te nemen. De asielzoeker werd overgebracht naar Griekenland waar hij, zo vindt het EHRM, onder ‘onacceptabele’ omstandigheden moest leven (in de cel en op straat) en onvoldoende mogelijkheid had om in Griekenland een asielprocedure (inclusief hoger beroep) te doorlopen.

In de uitspraak verwijt het Straatsburgse Mensenrechtenhof België dat de Belgische autoriteiten wisten of hadden moeten weten dat in Griekenland de asielzoeker blootgesteld zou worden aan een vernederende behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM. Bovendien had de man ook in België onvoldoende mogelijkheden om zich tegen terugzending naar Griekenland te verzetten, wat een schending van het recht op een effectief rechtsmiddel (artikel 13 EVRM) oplevert.

Op dit moment loopt ook bij het EU-Hof een zaak over een vergelijkbaar geval in het Verenigd Koninkrijk. In die zaak zal het Hof een uitleg geven aan de Dublin-verordening en de verhouding tot de fundamentele rechten van de asielzoeker. Klik hier voor meer informatie over die zaak.