Benoeming EU-ambassadeur Washington onder vuur

Contentverzamelaar

Benoeming EU-ambassadeur Washington onder vuur

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt heeft bij de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, geklaagd over de manier waarop onlangs de EU-vertegenwoordiger in de VS is benoemd. De Portugees João Vale de Almeida werd door Commissievoorzitter Barroso naar voren geschoven en benoemd door de Commissie.

Volgens het EU-werkingsverdrag (artikel 221) staan de delegaties van de Europese Unie in het buitenland onder het gezag van de Hoge Vertegenwoordiger. Zij zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de ambassadeursbenoemingen. Het is echter nog niet precies duidelijk hoe die benoemingen tot stand zullen komen. Daarover wordt op dit moment in Brussel gesproken bij de onderhandelingen voor de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

De benoeming van Vale de Almeida komt dus op een moment waarop de lidstaten nog niet betrokken worden bij dergelijke benoemingen. Het is nog niet vastgesteld hoe deze dienst precies zal worden ingericht en zal werken. Wat wel is vastgelegd in het EU-verdrag (artikel 27, lid 3) is dat het personeel van de EDEO ook zal bestaan uit personeel van de nationale diplomatieke diensten.