Beperken toegang coffeeshop toegestaan

Contentverzamelaar

Beperken toegang coffeeshop toegestaan

Het beperken van de toegang tot coffeeshops tot ingezetenen van Nederland is niet in strijd met het vrij verkeer van diensten. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald in de zaak Josemans over het coffeeshopbeleid van de gemeente Maastricht. Het arrest is ook van belang voor de invoering van de zogenoemde ‘wietpas’.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 16 december 2010 in de zaak Josemans, zaak C-137/09.

De gemeente Maastricht startte in 2005 een pilotproject om drugstoerisme uit de omringende landen tegen te gaan. In de APV werd opgenomen dat alleen ingezetenen van Nederland toegang hebben tot de cofeeshops in de gemeente.. Uit controles bleek dat coffeeshop Easy Going niet-ingezetenen toegang gaf tot de coffeeshop. Daarop besloot de burgemeester van Maastricht de coffeeshop tijdelijk te sluiten. Eigenaar Josemans ging tegen deze beslissing in beroep.

Het Hof oordeelt dat een coffeeshophouder zich voor de verkoop van cannabis niet kan beroepen op de verkeervrijheden in het EU-Werkingsverdrag (in dit geval het vrij verkeer van diensten) of het beginsel van non-discriminatie. Reden hiervoor is dat deze stoffen wegens hun aard onder een volstrekt invoer- en verhandelingsverbod in alle lidstaten vallen. Dat Nederland de handel gedoogt doet daar niet aan af.

Voor wat betreft de dranken en etenswaren die in de coffeeshop worden verkocht toetst het Hof wel aan het vrij verkeer van diensten. Het weren van inwoners van andere lidstaten is een beperking daarvan, maar het is volgens het Hof gerechtvaardigd uit een oogpunt van bestrijding van het drugstoerisme. Het weren van niet-ingezetenen is hiervoor een geschikt en evenredig middel. Als een Belgische of Franse toerist graag in Maastricht een kop koffie wil drinken, dan zijn daarvoor naast de coffeeshops nog vijfhonderd andere gelegenheden in de stad.