Bijeenkomst UM over rechten studenten

Contentverzamelaar

Bijeenkomst UM over rechten studenten

Op 21 juni 2010 vindt er een bijeenkomst plaats bij de Universiteit Maastricht over ‘het vrij verkeer van studenten en aanspraak op studiefinanciering: recente ontwikkelingen in het EU-recht’. Aanleiding is de uitspraak van het EU-Hof in de zaak Bressol, waarin het Hof criteria geeft voor het inperken van de toestroom van buitenlandse studenten.

Naast een bespreking van Bressol zal een aantal onderwerpen betreffende grensoverschrijdende toegang tot onderwijs en aanspraak op studiefinanciering aan de orde komen, waaronder de inbreukprocedure die de Europese Commissie heeft gestart tegen Nederland vanwege de zgn “3-uit-6 regel”, een reeks van studiefinancieringszaken betreffende grensarbeiders die voor Nederlandse rechters liggen (en mogelijk naar het Hof worden verwezen), de verenigbaarheid van bezuinigingsvoorstellen van de Nederlandse regering die EU-studenten treffen, problemen betreffende de definitie van verblijf, en problemen op het terrein van de sociale zekerheid waar studenten mee worden geconfronteerd.

Sprekers zijn dr. Sascha Garben (EUI/Hof van Justitie), Jos Poulkens (advocaat), Marjo Dullens (DUO, voorheen IBG) en Prof. H. Verschueren (Universiteit Antwerpen)

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 juni in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (Bouillonstraat 1-3) van 10:30 tot 16:00 uur.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ap.vandermei@maastrichtuniversity.nl.