Bosnië en Herzegovina officieel kandidaat-lidstaat van de EU

Contentverzamelaar

Bosnië en Herzegovina officieel kandidaat-lidstaat van de EU

Bosnië en Herzegovina heeft in februari 2016 het EU-lidmaatschap aangevraagd. Op 15 december 2022 heeft de Europese Raad ermee ingestemd om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, op voorwaarde dat het land de aanbevolen maatregelen neemt om de rechtsstaat, de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, het migratiebeheer en de grondrechten te versterken.

Achtergrond

Op 12 oktober 2022 presenteerde de Europese Commissie haar mededeling inzake het uitbreidingsbeleid van de EU 2022. In die mededeling verzocht de Commissie de Raad om aan Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, op voorwaarde dat de volgende stappen worden gezet:

 • prioriteit geven aan de vaststelling van wijzigingen op het gebied van integriteit in de bestaande wet inzake de Hoge Raad voor Justitie en Rechtsvervolging;
 • een nieuwe wet inzake de Hoge Raad voor Justitie en Rechtsvervolging en de wet inzake de rechtbanken in Bosnië en Herzegovina vaststellen;
 • de wet inzake de preventie van belangenconflicten vaststellen;
 • doortastende maatregelen nemen om de preventie en bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad te versterken;
 • doortastend werk blijven maken van doeltreffende coördinatie van het grensbeheer op alle niveaus en de capaciteit voor migratiebeheer garanderen, en de werking van het asielstelsel veiligstellen;
 • het verbod op foltering waarborgen, met name door middel van de instelling van een nationaal preventiemechanisme tegen foltering en mishandeling;
 • de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de bescherming van journalisten garanderen, met name door middel van passende juridische follow-up van bedreigingen en geweld tegen journalisten en werknemers van de media;
 • resultaten boeken met de goede werking op alle niveaus van het coördinatiemechanisme voor EU-zaken, onder meer door een nationaal programma te ontwikkelen en aan te nemen voor de goedkeuring van het EU-acquis.

Conclusies van de Raad en de Europese Raad

In haar conclusies van 13 december 2022 over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces beval de Raad aan om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, onder voorbehoud van bevestiging door de Europese Raad en op voorwaarde dat de door de Commissie genoemde stappen worden gezet om de rechtsstaat, de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, het migratiebeheer en de grondrechten te versterken.

De Europese Raad heeft op 15 december 2022 ermee ingestemd om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat te verlenen (zie Conclusies van de Europese Raad van 15 december 2022, punt 30).

Meer informatie:

 • ECER-dossier – Uitbreiding EU
 • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert uitbreidingspakket 2022 (24 oktober 2022)
 • Persbericht over bijeenkomst van de Europese Raad van 15 december 2022​​​​​​