Bredase rechter stelt EU-Hof vragen over compensatie voor vluchtvertragingen

Contentverzamelaar

Bredase rechter stelt EU-Hof vragen over compensatie voor vluchtvertragingen

De kantonrechter in Breda heeft vragen gesteld aan het EU-Hof van Justitie over de compensatie waar reizigers recht op hebben als hun vliegtuigvlucht meer dan drie uur vertraagd is. Dit recht op compensatie volgt uit het bekende Sturgeon-arrest van het EU-Hof. Volgens de KLM is dit arrest echter in strijd met de bedoeling van de Europese wetgever en het Verdrag van Montreal inzake het internationale luchtvervoer..

Het EU-Hof heeft in de zaak Sturgeon op basis van de EU-verordening inzake compensatie bij annulering of langdurige vertraging van vluchten bepaald dat passagiers die een vertraging hebben van meer dan drie uur recht hebben op compensatie van de luchtvaartmaatschappij. Dit volgt niet uitdrukkelijk uit de tekst van de verordening, maar het EU-Hof oordeelt met een beroep op het gelijkheidsbeginsel dat vertraagde reizigers in de praktijk in dezelfde situatie als reizigers van geannuleerde vluchten verkeren.

De KLM heeft bij de kantonrechter in Breda aangevoerd dat deze uitleg tegen de wil van de Europese wetgever (de Raad en het EP) ingaat en wil dat de kantonrechter opnieuw vragen stelt. Deze aarzelt wel, aangezien een rechter eigenlijk niet de geldigheid van een arrest van het EU-Hof aan de orde kan stellen.

De kantonrechter ziet echter nog wel aanleiding om vragen te stellen aan het Hof naar aanleiding van het argument van de KLM dat het Verdrag van Montreal inzake het internationale luchtvaartvervoer in de weg staat aan een recht op compensatie zoals geformuleerd door het Hof in Sturgeon. Volgens KLM verplicht dat Verdrag de KLM niet tot vergoeding. Uit het Verdrag van Montreal zou voortvloeien dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor de schade indien hij bewijst dat hij en zijn hulppersonen alle maatregelen genomen hebben die redelijkerwijs gevergd konden worden. Omdat deze vraag naar het oordeel van de rechter in Breda nog niet aan de orde in geweest bij het Hof is er voldoende aanleiding om prejudiciële vragen te stellen.

Het echtpaar uit Oosterhout dat 1200 € eiste van de KLM omdat hun vlucht van Amsterdam naar San Francisco 27 uur vertraagd was zal het oordeel van het EU-Hof moeten afwachten.