Brexit: Vacature NL-kandidaten arbitragepanel voor Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Contentverzamelaar

Brexit: Vacature NL-kandidaten arbitragepanel voor Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Nederland zoekt twee kandidaat-arbiters voor geschillen over het Terugtrekkingsakkoord EU-VK. Het akkoord voorziet in een arbitragepanel om geschillen tussen de EU en het VK over de interpretatie of toepassing van het akkoord te kunnen beslechten. Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 7 augustus.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst en meer informatie over de sollicitatieprocedure.

Achtergrond

Elk arbitragepanel zal bestaan uit vijf leden, twee voorgesteld door de EU, twee door het VK, en één gezamenlijk voorgestelde voorzitter. Deze leden worden gekozen uit de lijst van 25 personen. Voor die lijst dragen de EU en het VK allebei 10 personen voor. Daarnaast worden 5 personen belast met de rol van voorzitter, die gezamenlijk door de EU en het VK zijn voorgedragen.

Om geschikte kandidaten vanuit de EU te kunnen voordragen, wil de Europese Commissie nu een 'pool' van 30 arbiters creëren. Nederland en de andere EU-lidstaten kunnen tot uiterlijk 4 september 2020 twee personen voordragen voor deze pool. De lidstaten zullen dus meer kandidaten voordragen dan in de pool terechtkomen. Bovendien: niet alle EU-'pool-arbiters' zullen vervolgens op de uiteindelijke lijst van 25 komen. Die lijst wordt vastgesteld door het Gemengd Comité, waarin zowel het VK als de EU is vertegenwoordigd. De overige personen in de pool van 30 kunnen later aan de lijst van 25 arbiters worden toegevoegd, indien nodig ter vervanging van (een van de) arbiters.

Indien er geschillen ontstaan, zullen ze liggen op het snijvlak van internationaal en EU-recht, de grootste expertise vergen en mogelijk ook media-aandacht krijgen. Het terugtrekkingsakkoord bevat onder meer bepalingen over burgerrechten, financiële regelingen, afspraken over de toepassing van interne marktregels en staatssteun, bepalingen over intellectueel eigendom en een speciaal protocol over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Kortom een breed scala aan kennisgebieden. Brede en diepe kennis van verschillende onderdelen van het Europees en internationaal recht is daarom van belang voor een gedegen uitoefening van deze functie.

Bij de selectie van de twee kandidaten zoekt Nederland balans en diversiteit in leeftijd, geslacht achtergrond, kennis en competenties.

Leden, ambtenaren of andere personeelsleden van de instellingen van de Unie of van de overheid van een lidstaat of van de overheid van het Verenigd Koninkrijk komen expliciet niet in aanmerking voor deze functie (NB: hiermee wordt niet gedoeld op de rechterlijke macht).

Meer informatie