Buurlanden traag met omzetting Europese Dienstenrichtlijn.

Contentverzamelaar

Buurlanden traag met omzetting Europese Dienstenrichtlijn.

De landen om ons heen hebben nog steeds geen maatregelen genomen om de Dienstenrichtlijn te implementeren. De Europese Commissie heeft daarom besloten inbreukprocedures te starten. Tot de landen die een met redenen omkleed advies hebben ontvangen behoren Belgiƫ, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De uiterste implementatiedatum voor richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt was 28 december 2009.

Het implementeren van de dienstenrichtlijn is een enorme operatie waarvoor alle bestuurslagen met elkaar moeten samenwerken.

Nederland heeft de deadline gehaald. Bovendien is een aantal handleidingen opgesteld die het (decentrale) overheden gemakkelijker maken aan de verplichtingen van de dienstenrichtlijn te blijven voldoen, ook in de toekomst. Zo is onder meer door de Interdepartementale Commissie Europees Recht een handleiding geschreven om maatregelen die gevolgen hebben voor dienstverrichters in Nederland te melden (notificeren) aan de Europese Commissie.

Door de vertragingen in onze buurlanden blijven de Nederlandse ondernemers daar allerlei moeilijkheden ondervinden, terwijl dienstverlening door de buitenlandse ondernemers in Nederland naar Europese standaarden is gefaciliteerd.