C-053/13 Strojirny Prostejov

Contentverzamelaar

C-053/13 Strojirny Prostejov

Prejudiciële Hofzaak C-53/13 Strojirny Prostejov
 

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  19 maart 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  5 april 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  5 mei 2013
Trefwoorden: belastingen; vrij verkeer van diensten; gelijke behandeling;
Onderwerp: - artikel 56 en 57 VWEU (vrij verkeer diensten)
- richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verzoekster besteedt werk uit aan werknemers die zij betrekt via een (buitenlands) uitzendbureau dat een bijkantoor heeft in TSJ.
In 2011 krijgt verzoekster van verweerster (belastingdienst) een aanslag inkomstenbelasting opgelegd omdat de uitbestedende onderneming een buitenlands uitzendbureau is en het TSJ recht in een dergelijk geval de verplichting tot aftrek en betaling van belasting aan de schatkist op de nationale gebruiker van de werknemers overdraagt.
Verzoekster komt tegen het besluit het geweer maar de rechter in eerste instantie verwerpt haar beroep. Verzoekster stelt dat het op het grondgebied van TSJ actieve uitzendbureau juridisch de werkgever is die net als alle werkgevers onderworpen is aan dezelfde belastingregels. Zij verwacht een gelijke behandeling door de overheid. De uitleg van de belastingdienst acht zij in strijd met RL 96/71.
Verweerster handhaaft haar standpunt en gaat niet in op de door verzoekster verweten onverenigbaarheid met Europees recht.

De verwijzende TSJ rechter stelt het Hof de volgende vraag:
„Verzetten de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zich tegen een nationale wettelijke regeling volgens welke, wanneer een onderneming die werknemers ter beschikking van een andere onderneming stelt, is gevestigd op het grondgebied van een andere lidstaat, de onderneming die de diensten van deze werknemers gebruikt, verplicht is de inkomstenbelasting voor deze werknemers af te trekken en te betalen aan de schatkist terwijl, wanneer de onderneming die werknemers ter beschikking stelt, is gevestigd op het grondgebied van de Tsjechische Republiek, die verplichting op laatstgenoemde onderneming rust?”

Specifiek beleidsterrein: FIN
Mede SZW

Gerelateerde documenten