C-122/13 C

Contentverzamelaar

C-122/13 C

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts vr de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  9 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  25 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  25 juni 2013
Trefwoorden: strafrecht (schadeloosstelling slachtoffers); vrij personenverkeer

Onderwerp: Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

C is slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Zij stelt een vordering in tegen de ITA staat voor betaling van een schadevergoeding van € 150.000 wegens niet-uitvoering van RL 2004/80/EG. De dader is veroordeeld, ook tot betaling van de voorlopig geschatte schade van € 20.000, maar deze is nooit betaald. Veroordeelde zit vast, heeft geen inkomen of vaste verblijfplaats, en zal bovendien na vrijlating worden uitgezet waardoor de kans op betaling aan C vrijwel nihil is.
Verweerder stelt dat het opschrift van de ITA regeling luidt ‘uitvoering van RL 2004/80/EG …’ zodat verzoeksters vordering ongegrond is. Daarnaast is volgens verweerder de RL, gelezen de considerans, alleen in grensoverschrijdende gevallen van toepassing en niet voor burgers om hun eigen staat aan te spreken.

De verwijzende ITA-rechter constateert dat de voorschriften van RL 2004/80 functioneren op basis van de bestaande nationale regelgeving op het gebied van schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsdelicten, waarbij artikel 12.2 uitgaat van toegang tot een vergoeding voor niet-ingezetenen. Hij wil echter zeker weten dat het artikel op de juiste wijze geïnterpreteerd wordt en legt het HvJEU de volgende vraag voor:
“„Moet artikel 12 van richtlijn 2004/80/EG aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten toestaat te voorzien in de schadeloosstelling voor slachtoffers van een aantal categorieën van opzettelijke geweldmisdrijven dan wel dat dit artikel de lidstaten verplicht om ter uitvoering van die richtlijn een schadeloosstellingsregeling in te voeren voor slachtoffers van alle opzettelijke geweldmisdrijven?”

Specifiek beleidsterrein:
VenJ

Gerelateerde documenten