C-129/23 BG Technik

Contentverzamelaar

C-129/23 BG Technik

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    25 april 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    11 juni 2023

Trefwoorden: douanerecht elektrische mobiliteitsscooters

Onderwerp:  verordening (EG) nr. 718/2009 van de Commissie

Feiten:

Verzoeker BG Technik heeft zelf vervaardigde elektrische mobiliteitsscooters gedeclareerd als ‘invalidenwagens’, die worden belast met een douanerecht van 0%. Het douanekantoor, de verweerder, heeft deze goederen ingedeeld als ‘Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen – andere.’ Deze worden belast met een douanerecht van 10%. Verweerder betoogt dat mobiliteitsscooters met een afzonderlijke stuurkolom zijn uitgesloten van de categorie ‘invalidenwagens’. Dat volgt met name uit de toelichtingen op de indeling van categorieën, verordening (EG) nr. 718/2009 van de Commissie en de rechtspraak van het Hof maar tevens uit de adviezen voor de uitlegging die zijn verstrekt door het Comité douanewetboek. Bovendien heeft de mobiliteitsscooter geen kenmerken om de hinder als gevolg van invaliditeit te verminderen. BG Technik heeft benadrukt dat de objectieve kenmerken en eigenschappen van de posten en onderverdelingen van de GN de enige criteria zijn die voor de indeling van goederen bepalend zijn.

Overweging:

De nationale rechter vraagt zich af of de mobiliteitsscooter moet worden ingedeeld onder de categorie ‘invalidenwagens’, ook al is zijn maximumsnelheid hoger dan die van de toelichtingen en is hij voorzien van een afzonderlijke stuurkolom.

Prejudiciële vragen:

1. Kan een elektrische mobiliteitsscooter met een maximumsnelheid van meer dan 10 km/h en een afzonderlijke, verstelbare stuurkolom in strijd met de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van 6 mei 2011 (2011/C 137/01) en 4 maart 2015 (2015/C 076/01) worden ingedeeld onder post 8713 van de gecombineerde nomenclatuur?

2. Is verordening (EG) nr. 718/2009 van de Commissie, behalve op de voertuigen die daarin uitdrukkelijk worden beschreven, ook van toepassing op een elektrische mobiliteitsscooter met de volgende kenmerken:

- vier wielen (een paar anti-kantelwielen achteraan),

- een verstelbare en draaibare zitting met armsteunen,

- een horizontaal platform dat de voor- en achtergedeelten van de scooter verbindt,

- een elektromotor met een vermogen van 800 W waarmee de scooter een maximumsnelheid van 16 km/h haalt en per oplaadbeurt een afstand van 45 km kan afleggen,

- een elektromagnetische achterwielrem,

- een opgebouwde stuurinrichting op een afzonderlijke stuurkolom die is uitgerust met hendels waarmee de snelheid kan worden ingesteld?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: zaak C-198/15, Invamed. Zaak C-12/10,  Lecson Elektromobile. Zaak C-340/19, Hydro Energo. Zaak C-561/19, Consorzio Italian Management en Catania Multiservizi.

Specifiek beleidsterrein: FIN-FISC