C-167/13 Devillers

Contentverzamelaar

C-167/13 Devillers

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  20 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   juni 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  6 juli 2013
Trefwoorden: landbouw; dierentransport

Onderwerp: verordening nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer

Slechts drie pagina’s telt de vertaling van de verwijzingsbeschikking.
Verzoeker is dierenarts. Hij brengt een rund met een gebroken poot onder verdoving in een aanhangwagen naar het slachthuis waar het wordt geslacht. Hij wordt vervolgd wegens inbreuken op de normen van dierenwelzijn en overtreding van wettelijke regels.

De verwijzende FRA rechter constateert dat er in de regelgeving (EUR en FRA) opmerkelijke verschillen zijn in de beoordeling van de toestand van het te transporteren dier. Hij vindt het dan ook noodzakelijk om het HvJEU om een oordeel te vragen over het volgende:
„Moeten artikel 3 van verordening nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de punten 1, 2 en 3 van hoofdstuk I, „Geschiktheid voor vervoer”, van bijlage I hierbij, die voorrang geven aan het advies van een dierenarts bij twijfel over de vraag of een gewond dier geschikt is om te worden vervoerd en met name over de beoordeling van het extra leed dat het transport zou veroorzaken, aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan artikel 11, lid 4, van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 (Belgisch nationaal recht) inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, dat het transport van gewonde dieren slechts zonder meer toestaat wanneer dit transport geen onnodig lijden berokkent?”

Specifiek beleidsterrein:
EZ

Gerelateerde documenten