C-218/24 Iberia Lineas Aereas de Espana  

Contentverzamelaar

C-218/24 Iberia Lineas Aereas de Espana  

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    14 mei 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    30 juni 2024

Trefwoorden: huisdieren; schadevergoeding

Onderwerp:

-             Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 13;

-             Besluit 2001/539 van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal): artikel 17, lid 2en artikel 22, lid 2.

Feiten:

Verzoekende partij is Felicísima, zij is eigenaar van een hond. Tijdens een vliegreis naar Buenos Aires moest de hond vanwege zijn grootte en gewicht in het ruim reizen. Felicísima heeft de hond aangegeven, maar heeft hierbij geen bijzondere verklaring omtrent belang gedaan. De hond is vervolgens uit de kennel ontsnapt en niet meer teruggevonden door de vliegvaartmaatschappij. Felicísima vordert een schadevergoeding van de luchthaven.

Overweging:

Op grond van artikel 22, lid 2, van het Verdrag van Montreal is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot de aangegeven bagage waarover een bijzondere verklaring omtrent belang is gedaan. De verwijzende rechter wil weten of huisdieren kunnen worden verstaan onder het begrip ‘aangegeven bagage’, en of zij zijn uitgesloten van de vergoedingslimiet. Volgens de verwijzende rechter staat de psychische leed van het verlies van een dier niet gelijk aan het verlies van spullen, vanwege het feit dat dieren levende wezens met gevoel zijn en een affectieve band hebben met hun eigenaars.

Prejudiciële vraag:

Moet artikel 17, lid 2, van het op 28 mei 1999 te Montreal gesloten Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, dat op 9 december 1999 door de Europese Gemeenschap is ondertekend en namens haar is goedgekeurd bij besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 2, van dit verdrag, aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op huisdieren en gezelschapsdieren, daar zij niet kunnen worden aangeduid als al dan niet aangegeven „bagage”?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-344/04 IATA en ELFAA; C-549/07; C-63/09; C-532/18 Niki Luftfahrt

Specifiek beleidsterrein: JenV; LNV

Gerelateerde documenten