C-220/24  Aeroportul International Avram Iancu Cluj 

Contentverzamelaar

C-220/24  Aeroportul International Avram Iancu Cluj 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    22 mei 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    8 juli 2024

Trefwoorden: Mededinging; luchthaven

Onderwerp:

-             Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap: artikelen 1, 6 en 7;

-             Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 102.

Feiten:

Verzoekende partij is een luchthavenbeheerder en levert voornamelijk diensten die verband houden met het luchtvervoer en de luchthaveninfrastructuur. De verwerende partij is een mededingingsautoriteit, die na een klacht een onderzoek is gestart tegen verzoekende partij. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat verzoekende partij inbreuk heeft gemaakt op artikel 102 VWEU, door te weigeren dat een andere partij toegang kreeg tot de nodige luchthaveninfrastructuur om grondafhandelingsdiensten te kunnen verrichten op de luchthaven.

Overweging:

De twee partijen zijn het niet eens over de toepasselijkheid van richtlijn 96/67, die ziet op de toegang tot de grondafhandelingsmarkt. De verzoekende partij stelt dat het krachtens de richtlijn het recht heeft om bij de inrichting van de grondafhandelingsactiviteit op de luchthaven niet automatisch toegang te verlenen aan elke aanvrager, zolang het minimum van 2 miljoen passagiers niet is bereikt. Tevens stelt de verzoekende partij dat de richtlijn een lex specialis is ten opzichte van artikel 102 VWEU. De verwijzende rechter twijfelt over de antwoorden en stelt daarom de volgende vraag.

Prejudiciële vraag:

Moet richtlijn 96/67/EG betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap, in het bijzonder de artikelen 1, 6 en 7 ervan, aldus worden uitgelegd dat zij de toepassing van artikel 102 VWEU – en van elke andere regel met dezelfde inhoud – uitsluit in situaties waarin de toegang wordt geweigerd tot de luchthaveninfrastructuur die noodzakelijk is voor de uitoefening van grondafhandelingsactiviteiten op luchthavens in [de Europese Unie] die het minimum van 2 miljoen passagiers niet hebben bereikt?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: -

Specifiek beleidsterrein: EZK; IenW

Gerelateerde documenten