C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Contentverzamelaar

C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    11 juni 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    28 juli 2024

Trefwoorden: sancties; persoonlijk gebruik; uitvoer bankbiljetten

Onderwerp: 
-    Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren: artikel 5 decies, lid 1, lid 2, onder a). 

Feiten:
Verdachte vliegt  van Frankfurt naar Istanbul, vanwaar hij doorreist  naar Moskou. Bij een douanecontrole in Duitsland zijn  liquide middelen aangetroffen en is hij vervolgens veroordeeld wegens poging tot illegale uitvoer van bankbiljetten. Verdachte beweert  deze middelen te willen gebruiken voor onder andere een tandheelkundige behandeling, een hormoonbehandeling en een vervolgbehandeling in het kader van een borstoperatie. 

Overweging:
Volgens de verwijzende rechter hangt de vraag of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schending van een uitvoerverbod af van het begrip “persoonlijk gebruik” in artikel 5 decies, lid 2, onder a) van verordening (EU) nr. 883/2014. Meer specifiek vraagt de verwijzende rechter zich af of een persoon die vanuit Duitsland naar Rusland reist, dit verbod schendt wanneer deze in officiële valuta van een lidstaat bankbiljetten uitvoert om deze te gebruiken voor een medische behandeling. Volgens de verwijzende rechter is niet helder voor welke doeleinden uitgevoerde bankbiljetten onderweg naar en in Rusland mogen worden gebruikt. 

Prejudiciële vragen:
Is de uitvoer van in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten in de zin van artikel 5 decies, lid 2, onder a), van verordening (EU) nr. 833/2014 noodzakelijk voor persoonlijk gebruik door een natuurlijke persoon die naar Rusland reist, wanneer die bankbiljetten bestemd zijn voor medische behandelingen van die persoon (in casu een tandheelkundige behandeling, een hormoonbehandeling in een vruchtbaarheidskliniek en een vervolgbehandeling in verband met een borstoperatie in een kliniek voor plastische chirurgie) in Rusland? 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: -
Specifiek beleidsterrein: EZK
 

Gerelateerde documenten