C-252/24 Prisum Healthcare

Contentverzamelaar

C-252/24 Prisum Healthcare

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    12 juni 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    29 juli 2024


Trefwoorden: douane, tariefindeling; voedingssupplement 


Onderwerp: 
-    Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2022/1998 van de Commissie van 20 september 2022tot wijziging van bijlage  bij verordening (EEG) nr. 2658 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. 
-    Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen. 
-    
Feiten:
“Feroglobin Liquid Plus” is een vloeibaar preparaat dat onder andere ijzer en een vitaminecomplex bevat. De Roemeense douaneautoriteit heeft bij beschikking betreffende een bindende tariefinlichting het voedingssupplement “Feroglobin Liquid Plus” ingedeeld onder post 2202 (Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009) van de gecombineerde nomenclatuur, en niet onder de volgens verzoekster relevante post 2106 (Producten voor menselijke consumptie). 

Overweging
Volgens de Roemeense verwijzende rechter is de uitleg van het Hof noodzakelijk om vast te stellen welke tariefindeling het beste overeenstemt met de kenmerk en objectieve eigenschappen van het betrokken product, gezien de gecombineerde nomenclatuur geen specifieke posten bevat voor producten die als voedingssupplementen in de handel worden gebracht, ongeacht hun vorm. De toepassing van arrest 144/80 is in casu volgens de verwijzende rechter onduidelijk, aangezien dit arrest werd gewezen alvorens verordening (EEG) nr. 2658/87  in werking trad en het desbetreffende product een opwekkende drank, en geen voedingssupplement betrof. Verder wijst de verwijzende rechter op een besluit van het Comité voor het geharmoniseerde systeem in het kader van de Werelddouaneorganisatie waarin een product met vergelijkbare kenmerken als in onderhavige zaak is ingedeeld onder post 2106. Volgens de verwijzende rechter worden de kenmerken van voedingssupplementen niet door de Roemeense douaneautoriteit betwist, maar betreft het twistpunt in deze procedure de vorm waarin het voedingssupplement wordt aangeboden, namelijk vloeibaar, los van de hoeveelheid die dagelijks kan worden toegediend.  

Prejudiciële vragen:
Moet de gecombineerde nomenclatuur die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening [(EU)] 2022/1998 van de Commissie van 20 september 2022, aldus worden uitgelegd dat: 
een vloeibaar preparaat dat ijzer [in de vorm van ijzer(II)sulfaat], een vitaminecomplex, minerale zouten, plantenextracten, natuurlijke vruchtenextracten, andere voedingsstoffen, honing, suiker en glucosestroop bevat, dat als zodanig wordt ingenomen in doses van 2 theelepels per dag, in de handel wordt gebracht in plastic flacons van 200 ml, bestemd is voor specifiek gebruik bij de aanmaak van hemoglobine en rode bloedcellen en als voedingssupplement bijdraagt tot een goede gezondheid, het algemeen welzijn van het organisme en de normale werking van het afweersysteem, valt onder post 2202 van de voornoemde gecombineerde nomenclatuur aangezien het wegens zijn vloeibare vorm niet kan worden ingedeeld onder post 2106? 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-410/08 – C-412/08, Swiss Caps; C-118/11, Eon Aset; C-53/04; 114/80,); C-198/15, Invamed Group and Others; C-260/00- C-263/00; C-500/04, Proxxon; C-12/10, Lescon Elektromobile); 238/1, CILFIT.

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten