C-416/15 Selena România

Contentverzamelaar

C-416/15 Selena România

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   21 september 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   07 oktober 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   07 november 2015
Trefwoorden: douane; antidumping

Onderwerp
Verordening (EU) nr. 21/2013 van de Raad van 10 januari 2013 tot uitbreiding van het bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 [van de Raad] ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verzoekster importeert tussen februari en mei 2012 diverse partijen glasvezelnet, met certificaat van oorsprong van een producent (Shiau Young Industry) uit Taiwan. In 2014 besluit verweerster (douaneAut) alsnog te corrigeren voor wat betreft te betalen antidumpingrechten omdat bij controle was vastgesteld dat de ingevoerde producten oorspronkelijk uit China kwamen. Een rapport van OLAF heeft dit vermoeden bevestigd. De weefsels worden vanuit de VRC naar Taiwan verscheept, ondergaan aldaar geen enkele bewerking, maar worden opnieuw ingeladen en naar de EU gezonden waardoor het antidumpingrecht werd ontweken. Verzoekster maakt bezwaar tegen de naheffing maar dit wordt verworpen. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter. Zij is het met name niet eens met de toepassing in tijd en ruimte van de verordeningen. Op het moment van invoer door verzoekster was er nog geen geldige Vo. en op de datum dat het onderzoek is geopend (23-05-2012) stond nog niet vast dat het antidumpingrecht mogelijk omzeild was. Pas in 2013 (bij Vo. 21/2013) is het antidumpingrecht uitgebreid tot Taiwan (vanaf januari 2013).

De verwijzende ROE rechter (Hof van Beroep Boekarest) legt het HvJEU de volgende prejudiciële vragen voor:
a) Moet uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2013 van de Raad [tot uitbreiding van het bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde open weefsels van  glasvezels verzonden vanuit Taiwan of Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan of Thailand], aldus worden uitgelegd dat deze ook van toepassing is op invoer door ingezetenen van de Europese Unie uit Taiwan vóór 17 januari 2013, namelijk in 2012, doch na de vaststelling van uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad [tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China]?
b) Is het definitieve antidumpingrecht, zoals bepaald in artikel 1 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2013 van de Raad, ook van toepassing in het geval van invoer door ingezetenen van de Europese Unie uit Taiwan vóór 17 januari 2013 en vóór de datum van vaststelling van verordening (EU) nr. 437/2012 van de Commissie [tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, van oorsprong uit de Volksrepubliek China door de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, verzonden uit Taiwan en Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan en Thailand, en tot registratie van deze invoer], doch na de vaststelling van verordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad?
Specifiek beleidsterrein: BZ-BEB en EZ

Gerelateerde documenten