C-441/15 Madaus

Contentverzamelaar

C-441/15 Madaus

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   13 november 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       30 november 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   30 december 2015
Trefwoorden: douanetarief; gecombineerde nomenclatuur (GN-code)

Onderwerp
- Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 304 van 31 oktober 2012, blz. 1);
- Verordening (EU) nr. 118/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 900/2008 tot vaststelling van de analysemethoden en andere bepalingen van technische aard die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwproducten (Pb L 37 van 10 februari 2010, blz. 21)

Verzoekster heeft in de VS een grondstof gekocht voor de vervaardiging van calciumtabletten. De zaak betreft de bepaling van het zetmeelgehalte van de stof (“DESTAB calcium carbonate 90SE Ultra 250”) aangezien partijen daar verschillende analysemethodes op los laten. Verzoekster geeft het product in april 2014 aan onder GN-tariefpost 3846 5000 000 met omschrijving ‘calcium carbonaat – voedingssupplement’, waarvoor het tarief 5% bedraagt. Verweerder laat onderzoek doen en deelt op basis van het uitgebrachte rapport in juni 2014 de goederen in onder post 2106 9092 60 9, waarvoor een tarief van 12,8% verschuldigd is. Verzoekster heeft het zetmeelgehalte kwalitatief bepaald, aan de hand van een kleurreactie, verweerder (douane Bremen) overeenkomstig Vo. 118/2010 waardoor er een lager percentage uitkomt. Verzoekster krijgt een navordering douanerechten, maakt zonder resultaat bezwaar, en gaat dan in beroep. Verweerder stelt onder meer dat toevoeging van de gewraakte stof onnodig is. Verzoekster verklaart de toevoeging om makkelijker tabletten te kunnen maken (‘technische hulpstof’). De naam van het product geeft volgens haar al aan dat er 90% calciumcarbonaat in zit en de overige 10% gewijzigd zetmeel is. De door verweerder gegeven indeling betreft de zuivere vorm van calciumcarbonaat, hetgeen hier niet aan de orde. Zij wijst ook op de indeling door de WDO van een vergelijkbaar product. De door haar voorgestelde indeling acht zij evenmin in strijd met Vo. 380/2010. Verweerder blijft bij zijn mening dat beide bestanddelen productstoffen met voedingswaarde zijn in de zin van aantekening 1 b) op hoofdstuk 38.

De verwijzende DUI rechter (Finanzgericht Bremen) oordeelt dat verzoekster gelijk heeft waar zij stelt dat het zetmeelgehalte hier de 5% overstijgt, maar haar analysemethode kan om redenen van rechtszekerheid en uniformiteit geen toepassing vinden bij de indeling in de GN. Volgens de verwijzende rechter is de indeling van het product alleen afhankelijk van de vraag of de uitsluitingsgrond van aantekening 1 b) op hoofdstuk 38 moet worden toegepast omdat deze zo dient te worden uitgelegd dat het zetmeel dat toegevoegd werd om makkelijker tabletten te kunnen vormen, moet worden beschouwd als stof met voedingswaarde in de zin van deze aantekening. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:
"Dient de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 304 van 31 oktober 2012, blz. 1), aldus te worden uitgelegd dat een grondstof genaamd „DESTAB calcium carbonate 90SE Ultra 250”, die dient voor de vervaardiging van calciumtabletten in de vorm van gewone tabletten, bruistabletten en kauwtabletten, en bestaat uit chemisch welbepaald poedervormig calciumcarbonaat en gewijzigd zetmeel dat wordt toegevoegd om makkelijker tabletten te kunnen maken, met een – overeenkomstig verordening (EU) nr. 118/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 900/2008 tot vaststelling van de analysemethoden en andere bepalingen van technische aard die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwproducten (PB L 37 van 10 februari 2010, blz. 21) – vastgesteld zetmeelgehalte lager dan 5 gewichtspercenten, in postonderverdeling 3824 9097 990 dient te worden ingedeeld?"
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten