C-530/15 Melitta France ea

Contentverzamelaar

C-530/15 Melitta France ea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   23 november 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       9 december 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   9 januari 2016
Trefwoorden: milieubescherming; verpakkingsmateriaal (rolkernen)

Onderwerp
- Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval,
- Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wijziging van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval;
- Richtlijn 2013/2/EU van de Commissie van 7 februari 2013 tot wijziging van bijlage I bij richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval

Twaalf verzoeksters vragen (in drie beroepen) vernietiging van een besluit van verweerder (FRA MinMilieu) van 06-08-2013 waarin het begrip verpakking nader wordt afgebakend. Het betreft de omzetting van RL 2013/2/EU, waarvan verzoeksters stellen dat de EURCIE haar bevoegdheid heeft overschreden, en dat die RL in strijd is met RL 94/62 wegens schending van gelijke behandeling, rechtszekerheid, gerechtvaardigd vertrouwen en het evenredigheidsbeginsel. Het gaat om de kwalificatie van zogenaamde ‘rolkernen’ al dan niet als verpakkingsmateriaal. In zaak C-313/15 Eco-emballages is deze kwestie al voorgelegd aan het HvJEU. Verweerder wijst alle bezwaren af.

De verwijzende FRA RvS herhaalt de eerder door de HandelsRb Parijs gestelde vraag in zaak C-313/15 die luidde:
“Omvat het begrip ‚verpakking’ zoals gedefinieerd in artikel 3 van richtlijn 94/62/EG, zoals gewijzigd bij richtlijn 2004/12/EG‚ rolkernen (rollen, kokers en cilinders) waarrond flexibele producten zijn gewikkeld, zoals papier, kunststoffolie, die aan de consument worden verkocht?”
en voor het geval het HvJEU daarop ontkennend gaat antwoorden, voegt de RvS de vraag toe of in richtlijn 2013/2/EU van de Commissie van 7 februari 2013, doordat daarin „rolkernen” (rollen, kokers en cilinders) waarrond flexibele producten zijn gewikkeld, zoals papier, kunststoffolie, die aan de consument worden verkocht, zijn opgenomen onder de voorbeelden van verpakkingen, het begrip „verpakking” als omschreven in artikel 3 van richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 verkeerd is opgevat en de reikwijdte van de aan de Commissie uit hoofde van haar uitvoerende taken toegedeelde bevoegdheid is overschreden.
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: (lopende prej vraag C-313/15 Eco-emballage)
Specifiek beleidsterrein: IenM

Gerelateerde documenten