C-573/13 Air Berlin

Contentverzamelaar

C-573/13 Air Berlin

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   27 december 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   12 januari 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   12 februari 2014
Trefwoorden: luchtvaart; consumentenbescherming

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 1008/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Verzoekster is een luchtvaartmaatschappij. Zij heeft op haar website een uit vijf stappen bestaand elektronisch boekingssysteem ter beschikking gesteld. De DUI ‘consumentenbond’ (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände -Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - verweerder) daagt verzoekster aangezien het systeem niet aan de vereisten van Vo. 1008/2008 zou voldoen. Verzoekster heeft na de inwerkingtreding van Vo. 1008/2008 weliswaar de tweede stap van het systeem gewijzigd maar volgens verweerder voldoet de manier waarop prijzen vermeld staan niet aan de eisen van Vo. 1008/2008. De rechter stelt verweerder in het gelijk. Volgens Vo. 1008/2008/EG moet de definitieve prijs steeds worden vermeld en deze moet de geldende passagiers- of luchttarieven en alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn, omvatten. Het gaat hier om de door verzoekster geheven ‘service charge’ die apart wordt weergegeven, terwijl juist de definitieve prijs direct zichtbaar zou moeten zijn om voor de consumenten vergelijkingsmateriaal op te leveren.

De verwijzende DUI rechter (Bundesgerichtshof) legt het HvJEU de volgende vragen voor:
1. Moet artikel 23, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 1008/2008/EG aldus worden uitgelegd dat de te betalen definitieve prijs in een elektronisch boekingssysteem bij de eerste vermelding van de prijzen van luchtdiensten moet worden aangegeven?
2. Moet artikel 23, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 1008/2008/EG aldus worden uitgelegd dat de te betalen definitieve prijs in een elektronisch boekingssysteem enkel voor de door de klant specifiek gekozen luchtdienst dan wel voor elke getoonde luchtdienst moet worden aangegeven?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-306/05 SGAE; C-281/09 CIE/SPA; C-271/10 VEWA; C-112/11 ebookers.com Deutschland;
Specifiek beleidsterrein: IenM,  mede VenJ

Gerelateerde documenten