C-744/23 Zlakov

Contentverzamelaar

C-744/23 Zlakov

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak , en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    14 februari 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    31 maart 2024

Trefwoorden: BTW, pro bono, advocatenhonorarium

Onderwerp: Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: artikelen 2, 24, 26, 28 en 75.

Feiten:

Verzoekende partij is T.P.T. is een eenmansadvocatenkantoor en verwerende partij is ‘Financial Bulgaria’.

Zij hebben een consumentenkredietovereenkomst gesloten. De juridische diensten worden om niet aan de cliënt verleend, omdat op grond van een Bulgaarse advocatuurwet een advocaat juridische diensten om niet mag verlenen aan personen in economische moeilijkheden. De advocaat stelt dat de rechter hem ten onrechte de kosten van het advocatenhonorarium zonder belasting over de toegevoegde waarde heeft toegekend.

Overweging:

De verwijzende rechter twijfelt of btw verschuldigd is over het honorarium van een advocaat, waarbij de werkzaamheden zijn verricht onder de voorwaarden van kosteloze juridische diensten. Hij is niet zeker of het om niet verrichten van een juridische dienst een ‘om niet verrichte dienst’ is in de zin van artikel 24, lid 1, van de btw-richtlijn. Tevens twijfelt de verwijzende rechter over wie de fiscale entiteit (belastingplichtige) is in dit geval, de verzoeker of de advocaat.

Prejudiciële vragen:

1) Moeten „diensten” in de zin van artikel 2, lid 1, onder [c], artikel 24, lid 1, artikel 26, lid 1, onder b), en artikel 28 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat zij de volgende handelingen omvatten:

  1. het om niet verrichten van juridische diensten (pro bono) door een advocaat van een partij in een gerechtelijke procedure[?]

  2. het om niet verrichten van juridische diensten (pro bono) door een advocaat van een partij die in het geding in het gelijk is gesteld, waarbij de rechter aan de advocaat het honorarium toekent dat hij zou hebben ontvangen indien het in het kader van een overeenkomst voor rechtsbescherming en bijstand in rechte was overeengekomen[?]

2) Moet „het om niet verrichten van diensten” in de zin van artikel 26, lid 1, onder b), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat het de volgende handelingen omvat:

  1. het om niet verrichten van juridische diensten (pro bono) door een advocaat van een partij in een gerechtelijke procedure[?]

  2. het om niet verrichten van juridische diensten (pro bono) door een advocaat van een partij die in het geding in het gelijk is gesteld, waarbij de rechter aan de advocaat het honorarium toekent dat hij zou hebben ontvangen indien het in het kader van een overeenkomst voor rechtsbescherming en bijstand in rechte was overeengekomen[?]

3) Moet „een dienst onder bezwarende titel” in de zin van artikel 2, lid 1, onder [c], artikel 24, lid 1, en artikel 26, lid 1, onder b), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat hieronder wordt begrepen het om niet verrichten van een juridische dienst (pro bono) door een advocaat voor een partij die in het geding in het gelijk is gesteld, waarbij de rechter aan de advocaat het honorarium toekent dat hij zou hebben ontvangen indien het in het kader van een overeenkomst voor rechtsbescherming en bijstand in rechte was overeengekomen[?]

4) Moet „belastingplichtige” in de zin van de artikelen 28 en 75 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde aldus worden uitgelegd dat hieronder moet worden verstaan:

  1. een advocaat (eenmansadvocatenkantoor) die in een gerechtelijke procedure om niet (pro bono) juridische diensten heeft verleend aan een partij [?]

  2. een advocaat (eenmansadvocatenkantoor) die om niet juridische diensten (pro bono) heeft verleend aan een partij die in het geding in het gelijk is gesteld, waarbij de rechter aan de advocaat (eenmansadvocatenkantoor) het honorarium toekent dat hij zou hebben ontvangen indien het in het kader van een overeenkomst voor rechtsbescherming en bijstand in rechte was overeengekomen[?]

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: -

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten