C-772/19 Bartosch Airport Supply Services

Contentverzamelaar

C-772/19 Bartosch Airport Supply Services

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    11 december 2019
Schriftelijke opmerkingen:                    27 januari 2020

Trefwoorden : douanetarief; indeling; nomenclatuur; motorvoertuig voor bijzondere doeleinden; tractor;

Onderwerp :

•          Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

 

Feiten:

Verzoekster had op 23.02.2017 verzocht om afgifte van een bindende tariefinlichting voor een onder code 8705 9080 van de gecombineerde nomenclatuur ingedeelde “elektrisch aangedreven stangloze vliegtuigsleper”. Bij de bindende tariefinlichting van 08.05.2017 heeft het Zollamt Wien dit goed als “andere” tractor ingedeeld onder code 8701 92 90. Tegen deze indeling heeft verzoekster bezwaar gemaakt. Volgens haar is het litigieuze product een motorvoertuig voor bijzondere doeleinden en geen tractor als bedoeld in post 8701, en worden takelwagens specifiek vermeld in post 8705. Bij uitspraak op bezwaar verklaarde het Zollamt Wien het beroep ongegrond. Daarop heeft verzoekster het Bundesfinanzgericht verzocht om uitspraak te doen op haar bezwaar. Bij de bestreden beslissing heeft het Bundesfinanzgericht het bezwaar ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft verzoekster “Revision” verzocht bij de verwijzende rechter.

 

Overweging:

De verwijzende rechter vraagt zich af welke uitleg moet worden gegeven aan GN-post 8705 en hoe deze post moet worden afgebakend ten opzichte van post 8701. De relevante rechtspraak van het Hof en de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur leiden volgens de verwijzende rechter niet tot een uitsluitend antwoord.

 

Prejudiciële vraag:

Moet post 8705 van de gecombineerde nomenclatuur aldus worden uitgelegd dat stangloze motorvoertuigen met een van een riemspanningsmeter voorziene hijslier om vliegtuigen te trekken en met een elektrohydraulische hefinrichting om vliegtuigen voort te duwen, onder deze post vallen?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Intermodal Transports BV (C-495/03); Pilato SpA (C-445/17); Britisch Sky Broadcasting Group plc en Pace plc (C-288/09 en C-289/09);

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten