C-78/23 Deutsche Lufthansa 

Contentverzamelaar

C-78/23 Deutsche Lufthansa 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     7 april 2023
Schriftelijke opmerkingen:                     24 mei 2023

Trefwoorden: compensatie luchtreizigers, boekingswijziging, mededeling, hyperlink

Onderwerp: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten

Feiten:

Verzoeker vordert als passagier en in het kader van de haar daartoe verleende bevoegdheid namens zijn echtgenote en hun twee gezamenlijke kinderen schadevergoeding van verweerster alsmede compensatie op grond van de passagiersrechtenverordening. Hij boekte vluchten voor zichzelf, zijn echtgenote en hun twee kinderen van Münster (Duitsland) via Frankfurt am Main (a.M.) (Duitsland) naar Bakoe (Azerbeidzjan) en via dezelfde weg terug. De luchtvaartmaatschappij die de vluchten uitvoerde, was verweerster. Op 29-04-2021 ontving verzoeker een e-mail van verweerster waarin hem een boekingswijziging werd meegedeeld in die zin dat voor de heenvlucht alleen nog de tweede vlucht LH612 van Frankfurt naar Bakoe en voor de terugvlucht in plaats van twee vluchten nu drie vluchten van Bakoe naar Frankfurt a.M., van Frankfurt a.M. naar München (Duitsland) en van München naar de luchthaven Münster-Osnabrück in het reisschema waren opgenomen. Op 11-05-2021, 19-05-2021 en 08-07-2021 heeft verweerster verzoeker geïnformeerd over verdere boekingswijzigingen. In deze mededelingen werden alleen nog de retourvluchten van Bakoe via Frankfurt a.M. en via München naar de luchthaven Münster-Osnabrück in het reisschema vermeld, waarbij de vertrektijd van de laatste vlucht van de luchthaven München naar de luchthaven Münster-Osnabrück van de tweede naar de derde respectievelijk de vierde boekingswijziging in eerste instantie van 10.50 uur naar 11.35 uur en ten slotte naar 12.20 uur werd verschoven. Op de geplande dag van de heenreis, zijn verzoeker en zijn gezin met de auto naar de luchthaven van Frankfurt a.M. gereisd. De door hen overgelegde tickets konden daar echter niet worden geregistreerd, aangezien vlucht LH612 was geannuleerd. Verweerster bood geen vervangende vlucht aan, dus boekte verzoeker ter plaatse op de luchthaven een vervangende vlucht naar Bakoe voor zichzelf en zijn gezin.

Overweging:

Het bestaan van een vordering tot schadevergoeding of compensatie uit hoofde van de passagiersrechtenverordening hangt af van de vraag of de door verweerster gebruikte vorm van een mededeling van een boekingswijziging voldoet aan de inhoudelijke vereisten voor een „mededeling van een annulering” in de zin van artikel 5, lid 1, onder c), van verordening 261/2004. Volgens artikel 5, lid 1, onder c), punt i), van deze verordening bestaat er namelijk geen recht op compensatie uit hoofde van artikel 7 jegens de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, indien de annulering aan de passagier tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld. Tegelijkertijd zijn volgens artikel 12, lid 2, van de verordening verdere vorderingen tot schadevergoeding naar nationaal recht uitgesloten voor zover verzoeker door op de hyperlink te klikken vrijwillig de boeking van de heenvlucht heeft ingeleverd uit hoofde van artikel 4, lid 1. De verwijzende rechter is tot dusverre zelf geneigd te oordelen dat de door verweerster gebruikte mededelingen van boekingswijzigingen, gelet op het algemene doel van consumentenbescherming van de passagiersrechtenverordening, slechts moeten worden beschouwd als een kennisgeving van de resterende vluchten, maar niet als een mededeling van een annulering van de uit twee delen bestaande heenvlucht.

Prejudiciële vragen:

Voldoet een mededeling van een boekingswijziging met de hieronder weergegeven formulering en de daaropvolgende opsomming van de resterende delen van de heen- en retourvluchten uit de boekingsbevestiging aan de inhoudelijke vereisten voor een „mededeling van een annulering” in de zin van artikel 5, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004:

„Boekingswijziging

[naam van de luchtvaartmaatschappij] Boekingscode: [...]

(boeking tonen / bewerken)

Beste klant,

Als gevolg van de coronacrisis zijn aanpassingen in ons vluchtschema nog steeds noodzakelijk. Dit heeft ook geleid tot wijzigingen in uw boeking.

Wij hebben geprobeerd de best mogelijke verbinding voor u te vinden en verzoeken u uw gewijzigde boeking te controleren. Alle resterende vluchten van uw reis worden vermeld, geannuleerde vluchten worden niet getoond.”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: IenW

Gerelateerde documenten