Commissie buigt zich opnieuw over bodyscanners

Contentverzamelaar

Commissie buigt zich opnieuw over bodyscanners

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar mogelijke wetgeving over bodyscanners op vliegvelden. De mislukte aanslag bij Detroit op tweede kerstdag vormt aanleiding voor de Commissie om het onderwerp te agenderen. In 2008 was het EP tegen een voorstel van de Commissie om de scanner te reguleren. Dit keer pakt de Commissie het grondiger aan, met extra aandacht voor privacy en burgerrechten.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen op Tweede Kerstdag voerden Nederland en het Verenigd Koninkrijk de bodyscanner in. Eurocommissaris voor Transport Siim Kallas heeft naar aanleiding daarvan in het Europees Parlement de vraag opgeworpen of er niet beter op EU-niveau regelgeving kan worden gemaakt voor deze technologie.

In 2008 nam het EP een resolutie aan waarin het zich verzette tegen een voorstel van de Commissie om het gebruik van de bodyscan toe te staan in de EU. Volgens het Parlement moet de Commissie eerst een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en een impact assessment laten uitvoeren, en advies vragen aan de Europese Toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens (EDPS) en het EU-agentschap voor Grondrechten (FRA).

Kallas heeft nu aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoek zal verrichten naar het gebruik van bodyscanners. Hierbij zal nadrukkelijk worden gekeken wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid, privacy en veiligheid. Dit onderzoek zal de basis vormen voor verdere besluitvorming. Het onderzoek zal in april 2010 gepresenteerd worden.