Commissie daagt Ierland voor EU-Hof wegens niet-terugvordering staatssteun van Apple

Contentverzamelaar

Commissie daagt Ierland voor EU-Hof wegens niet-terugvordering staatssteun van Apple

Ierland heeft geen gevolg gegeven aan de door de Commissie geëiste terugvordering van onrechtmatige staatsteun van Apple ter hoogte van 13 miljard EUR. De Commissie heeft daarom besloten Ierland voor het EU-Hof te dagen wegens niet-uitvoering van haar besluit.

In de beschikking van 30 augustus 2016 stelde de Commissie vast dat Ierland aan Apple belastingvoordelen had toegekend die onrechtmatig zijn op grond van de EU-staatssteunregels. Apple betaalde hierdoor aanzienlijk minder belasting dan andere ondernemingen. De EU-staatssteunregels vereisen dat onrechtmatige staatssteun moet worden teruggevorderd om de door de steun veroorzaakte concurrentieverstoring weg te nemen. De termijn voor terugvordering is vier maanden na de officiële kennisgeving van het besluit van de Commissie. Ierland had dit daarom voor 3 januari 2017 moeten doen.

Ierland heeft laten weten inmiddels het exacte bedrag van de onrechtmatige steun aan Apple te hebben berekend. Het heeft echter ook aangekondigd pas op zijn vroegst in maart 2018 de terugvorderingsprocedure te voltooien. Tot die tijd blijft Apple volgens de Commissie dan ook een onrechtmatig voordeel genieten, die concurrentieverstorend werkt.

Ierland heeft tegen het besluit van de Commissie van augustus 2016 beroep ingesteld bij het Hof van Justitie (zaak T-778/16). Dergelijke beroepen hebben echter geen schorsende werking. Wel kan het teruggevorderde bedrag op een geblokkeerde rekening worden geparkeerd in afwachting van de uitkomst van de gerechtelijke procedures bij het EU-Hof. De onrechtmatige staatssteun moet in dat geval bovendien nog steeds binnen de in de beschikking van de Commissie gestelde termijn daadwerkelijk van de begunstigde worden teruggevorderd.

Meer informatie: