Commissie daagt Nederland voor EU-Hof wegens ongelijke behandeling m/v

Contentverzamelaar

Terug Commissie daagt Nederland voor EU-Hof wegens ongelijke behandeling m/v

Nederlandse werkneemsters die terugkeren van bevallingsverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof zouden onvoldoende worden beschermd tegen een achteruitgang in hun rechten. De Europese Commissie is van mening dat Nederland niet voldoet aan de EU-richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep. De Commissie heeft Nederland nu voor het EU-Hof gedaagd.

Richtlijn 2006/54/EG geeft werknemers die terugkeren van verlof het recht op eenzelfde of een gelijkwaardige functie. Ook geven de EU-regels de werknemers het recht om te profiteren van alle verbeteringen in arbeidsvoorwaarden waar zij gedurende hun afwezigheid recht op zouden hebben gehad. In Nederland is geen sprake van uitdrukkelijke bescherming van deze werknemersrechten, iets dat wel verplicht is op grond van de Europese regels. Er bestaat twijfel over de mate waarin de Nederlandse wetgeving bescherming biedt.

De Unie neemt bescherming van gelijke behandeling m/v zeer serieus (als een van de fundamentele beginselen van de Unie, zoals neergelegd in artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie). De Commissie heeft Nederland al in 2007 gewezen op de verplichting om te voldoen aan de richtlijn gelijke behandeling m/v die directe en indirecte discriminatie verbiedt in arbeid en beroep. De richtlijn betreft ook de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling ten aanzien van toegang tot het arbeidsproces, met inbegrip van promotie, en tot beroepsopleiding, en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van beloning en ondernemings- en sectoriƫle regelingen inzake sociale zekerheid.

Het EU-Hof moet nu uitmaken of de Nederlandse maatregelen voldoen aan de EU-richtlijn.

Voor informatie over deze hofzaak klik hier.