Commissie-Groenboek: ‘E-aanbesteden’ is de toekomst

Contentverzamelaar

Commissie-Groenboek: ‘E-aanbesteden’ is de toekomst

Er wordt in de EU onvoldoende gebruik gemaakt van internet en e-mail om overheidsopdrachten Europees aan te besteden. Dat is de analyse van de Europese Commissie in haar nieuwe groenboek over dit onderwerp. Tot eind januari 2011 is het mogelijk voor eenieder om te reageren op de plannen van de Commissie.

De doelstelling dat in 2010 50% van alle Europese aanbestedingen elektronisch moeten plaatsvinden is niet gehaald. Er zijn in de lidstaten wel ICT-systemen beschikbaar voor aanbesteden maar die zijn onvoldoende toegankelijk vanuit andere lidstaten. De creatie van TED en de invoering van elektronische standaardformulieren voor aanbestedingen boven het drempelbedrag zijn welke stappen in de goede richting, maar zijn nog niet voldoende. Er moet volgens de Commissie een ‘onderling gekoppelde aanbestedingsinfrastructuur’ opgezet worden.

De Commissie benoemt 6 prioriteiten voor de toekomst:

  • Via wetgeving het gebruik van e-aanbesteding stimuleren. Bijvoorbeeld door verplichtstellen van elektronisch aanbesteden voor bedragen boven de EU-drempel of via wetgeving voordelen bieden aan het gebruik van ICT.
  • Makkelijker maken grensoverschrijdende deelname aan elektronisch aanbesteden.
  • Gemeenschappelijke infrastructuur voor elektronisch aanbesteden.
  • Europese aanbestedingen beter toegankelijk maken voor kleine en middelgrote ondernemingen.
  • Beter monitoren hoe e-aanbesteding verloopt/ leren van best-practices
  • Internationale inzet. De Commissie is betrokken bij de ontwikkeling van een internationaal raamwerk voor e-aanbestedingen (in VN-verband).

De reacties op het groenboek worden door de Commissie meegenomen in de aanloop naar de publicatie van een mededeling over E-commerce in de eerste helft van 2011.