Commissie introduceert nieuwe richtsnoeren om het vrij verkeer van goederen te vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Commissie introduceert nieuwe richtsnoeren om het vrij verkeer van goederen te vergemakkelijken

De Europese Commissie heeft drie richtsnoeren aangenomen om EU-burgers, bedrijven en overheden te helpen de interne markt voor goederen ten volle te benutten. De richtsnoeren geven uitvoering aan de acties uit het in maart 2020 door de Commissie gepresenteerde actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de interne markt.

Achtergrond

Het vrij verkeer van goederen is een belangrijke hoeksteen van de Europese interne markt. Het is volgens de Commissie van belang de goede werking daarvan te faciliteren en te waarborgen. Dit geldt des te meer in de context van de Covid-19-pandemie, waarin bepaalde lidstaten beperkende maatregelen hebben genomen die de werking van de interne markt hebben verstoord.

De richtsnoeren

De nieuw aangenomen richtsnoeren voor de toepassing van verordening 2019/515 betreffende wederzijdse erkenning van goederen bevatten gedetailleerde informatie over diverse aspecten van EU-verordening 2019/515 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht. Onder meer verstrekken de richtsnoeren informatie over de verklaring van wederzijdse erkenning, de beoordeling van goederen door nationale autoriteiten en de ondersteunende diensten die door SOLVIT-centra en productcontactpunten worden verleend.

De aangenomen richtsnoeren voor de toepassing van artikel 34-36 van het EU-Werkingsverdrag inzake het vrij verkeer van goederen geven een algemene handleiding van toepassing van de vrij verkeer van goederen bepalingen. Ook bevat de handleiding een overzicht van relevante jurisprudentie van het EU-Hof over belemmeringen die van invloed kunnen zijn op goederen en marktdeelnemers op de interne markt.

De aangenomen richtsnoeren voor marktpartijen en markttoezichthouders betreffende de praktische implementatie van artikel 4 van verordening 2019/1020 inzake markttoezicht en conformiteit van producten hebben tot doel het markttoezicht in de EU te versterken. Ook dienen de richtsnoeren er voor te zorgen dat producten die de interne markt bereiken, met name die welke online worden verkocht, aan de EU-productvoorschriften voldoen.

De richtsnoeren geven uitvoering aan de acties uit het actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt. De Commissie heeft dat actieplan in maart 2020 gepresenteerd.

Meer informatie: