Commissie lanceert Talent-partnerschappen met derde landen over migratie

Contentverzamelaar

Commissie lanceert Talent-partnerschappen met derde landen over migratie

De talent-partnerschappen hangen samen met het nieuwe Migratiepact en zijn bedoeld om wederkerige, stimulerende partnerschappen over migratie te sluiten met derde landen. Er zal vanuit de partnerschappen worden gekeken hoe de expertise van arbeiders van landen van buiten de Europese Unie passend gemaakt kunnen worden met de behoeften van de arbeidsmarkt binnen de EU. De partnerschappen kunnen zo ook leiden tot een gezamenlijke aanpak van migratie.

In lijn met het nieuwe asiel- en migratiepact heeft de Europese Unie behoefte aan een algemene aanpak van migratie waarbij zowel interne als externe beleidsdoelen worden samengebracht en die zowel de strategische belangen van de EU als van partnerlanden weergeeft. De afgelopen jaren heeft de Commissie een aantal pilotprojecten gelanceerd en financieel ondersteund, met het doel om legale migratiekanalen vanuit landen als Egypte, Moldavië, Marokko, Nigeria, Senegal en Tunesië te versterken. Ook ondernam de EU initiatieven op het gebied van Erasmus+ of bijvoorbeeld voor beroepsonderwijstrainingen voor niet-EU-onderdanen.

Mobiliteit en legale migratiekansen spelen een sleutelrol in de aanpak van de EU om migratie met partnerlanden te kunnen aanpakken. Talent-partnerschappen zullen voorzien in een EU beleid- en financieringsraamwerk waarmee op strategische wijze met partnerlanden kan worden samengewerkt en dat beter de arbeidsmarktbehoefte en de behoefte aan bepaalde expertise op elkaar afstemt. De partnerschappen zullen toegankelijk zijn voor studenten, afgestudeerden en ervaren arbeiders. Ook zullen de partnerships kansen bieden voor beroepsopleiding en training, ondersteuning van integratie voor terugkerende migranten, het werk van de EU met de diaspora verbeteren evenals de expertise en analyse van werkgelegenheidsbehoeften.

De Commissie hecht belang aan het uitzetten van veilige en legale paden. Samen met het aanpakken van oorzaken van onregelmatige migratie door smokkel tegen te gaan, vluchtelingengroepen te ondersteunen en te voorzien in financiering voor migratiemanagement-infrastructuur, zullen de partnerschappen kansen gaan bieden om legaal in de EU te werken en leven. Tegelijkertijd kunnen de partnerschappen helpen om de druk op de Europese arbeidsmarkt, die wordt vergroot door een afnemende werkpopulatie en tekorten aan bepaalde expertises, te doen afnemen.

De Commissie zal in samenwerking met bepaalde landen en regio’s met een sleutelpositie en in samenwerking met geïnteresseerde lidstaten en andere belanghebbenden verder werken aan de verdieping van een aantal maatwerk Talentpartnerschappen. Meer informatie is verkrijgbaar via de website over de Talent-partnerschappen.

Meer informatie: